แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - แม่ลูกจันทร์

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภาคีเครือข่าย รพ.บุณฑริก ปี 2562

2
งานควบคุมภายในรอบ 12 เดือน

3
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจ้างคนพิการ รพ.บุณฑริก

4
แบบสรุปบัญชีรายชื่อลาศึกษาต่อปี 2561

6
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 20 มีนาคม 2560
1.นายปวิชญา  สารสิทธิ์
2.นางอมรินทร์  ลาพ้น
3.น.ส.ฐิติมา  ชินพันธ์

8
แบบตอบรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) รพ.บุณฑริก
   

9
ข้อมูลผู้บริหาร รพ.บุณฑริก ปี 2560

10
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมมาภิบาล รพ.บุณฑริก

12
ประเมิน พรก. รพ.บุณฑริก รอบ 2

13
แบบประเมินแพทย์เพิ่มพูน รุ่น 44 ปี 58 ยังไม่upload ขึ้นเหรอคะ

14
ส่งเข้ากูเกิลไม่ได้ครับ

15
รพ.บุณฑริก

หน้า: [1] 2 3 ... 7