แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thanatham

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น)

2
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกู้ชีพ (EMS) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ เงินเดือน 7,020 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน  2561

3
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับสมัคร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) เงินเดือน 11,320 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน  2561 

4
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2560

5
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง 15 กันยายน 2560  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น)

6
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,020 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น) รายละเอียด

7
รงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ถึง 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น)รายละเอียด

8
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,670 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม  2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

9
รพ.กุดข้าวปุ้น ส่งแบบตอบรับการบริหารจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์

10
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 3 มีนาคม 2560    http://www.kkphospital.go.th/

11
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,670 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2560

12
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่องการพัฒนาศักยภาพทีม CFO โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น วันที่ 22 ธันวาคม 2559

13
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด                                จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์             จำนวน  1  อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ                                    จำนวน  1 อัตรา                                                                                                                                                    รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

14
รายชื่่อเข้าร่วมประชุมชี้เเจงการปรับแผนการเงินการคลัง รพ.กุดข้าวปุ้น

15
ส่งรายงาน 504 505 และ 400 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประจำเดือนมิถุนายน 2559

หน้า: [1] 2 3 ... 7