แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - it_trakan

หน้า: [1] 2
1
    ผู้ให้บริการแผนไทย สสอ.ตระการพืชผล ปี 2558

2
ส่งการใช้สมุนไพรเดือนต.ค.-ธ.ค. 2557สสอ.ตระการพืชผล

3
แจ้งรายชื่ออบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้จบหลักสูตรแพทย์แผนไทย สสอ.ตระการพืชผล

4
ส่งรายชื่อผู้ยังไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพครบทั้ง 4 ใบ สสอ.ตระการพืชผล

5
    ผลการประเมิน รพ.สส.พท. อ.ตระการพืชผล(แก้ไขเพิ่มเติม) และมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร

6
ส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ สสอ.ตระการพืชผล พ.ค.57

7
ส่งรายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 57

8
แก้ไขผู้ให้บริการ นางบรรจง ปานอิน รพ.สต.ขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล เลข 13 หลัก 3341100319851

9
ส่งแก้ไขข้อมูลผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยล่าสุด สสอ.ตระการพืชผล

10
รายงานมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน เดือนธันวาคม สสอ.ตระการ

11
 มูลค่ายาสมุนไพรยาแผนปัจจุบัน อำเภอตระการพืชผลส่งเภสัชฯนก

12
แจ้งแก้ไข เพิ่มเติม ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย สสอ.ตระการพืชผลปี 57

13
ส่งรายงานการประเมินงานแพทย์แผนไทย(ข้อมูลผู้ป่วยนอก ตค.๕๕ - พค.๕๖ (สสอ.ตระการคับ)

14
ส่งสรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย สสอ.ตระการ

15
ขา่ดศรีเมืองใหม่นะคับ พี่เขาจะส่งรายชื่อทีหลัง

หน้า: [1] 2