แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - suprom_kup

หน้า: [1] 2
1
ส่งรายงานสาเหตุการตาย  สสอ.นาตาล

2
ส่งรายงาน 400  สสอ.นาตาล

3
รายงานสาเหตุการตาย  สสอ.นาตาล พ.ย 54

4
รายงาน 400  สสอ. นาตาล  ต.ค-พ.ย 54

5
ส่งรายงาน 400 สำหรับ สสอ.นาตาล  ปีงบประมาณ 2554

6
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน รพ.สต.นาตาล

7
สสอ.นาตาล ขอส่งแบบประเมินตนเอง 3s.E1 ม.ค 54

8
แบบขอรับontopอำเภอนาตาล ส่งให้ตรวจสอบ  ประกอบด้วย   7  สถานบริการระบบเครือข่ายมี  3  เครือข่าย  กับ  1  pcu  เดี่ยว

9
แบบสรุปontop54นาตาล ให้จังหวัดเช็คขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการประจำให้ด้วยว่าเป็น รพ.เขมราฐ หรือ รพ.นาตาล ครับ

10
บัญชีแนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการพัฒนารพ.สต.และสถานีอนามัย เขตอำเภอนาตาลปี54

11
สสอ.นาตาล ขอส่งข้อมูลบุคลากรปฎิบัติงานจริง

12
สสอ.นาตาลส่งรายชื่อผู้ร่วมสัมมนา 21 ก.ย 53  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจณาภิเษก

13
ข้อมูลขรกและลจที่จบป.ตรีอ.นาตาล

14
รายชื่อผู้อบรมเวชฯ อ.นาตาล

15
แผนกองทุน อบต.นาตาล อ.นาตาล

หน้า: [1] 2