แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - bigpic1967

หน้า: [1] 2
3
ได้รับรายชื่อแล้ว ขอบคุณค่ะ
พี่เปา

4
ได้รับแล้วค่ะ  ขอบคุณค่ะ  พี่เปา

5
ได้รับรายชื่อแล้ว  แต่ทำไมบางคนถึงปฏิบัติงานที่รพ.เหล่าเสือโก้กหล่ะ..คริ..คริ  หรือว่าย้ายเอง

7
แบบฟอร์ม LOI  สำหรับหน่วยบริการที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้จัดทำ LOI

8
ไฟล์นำเสนอในการประชุมจัดทำแผนการเงินการคลังปี 2561 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560
โดยคุณปรีชา

9
วันที่ 22 สค 60  กลุ่มเป้าหมายโซน1และ2
วันที่ 23 สค 60  กลุ่มเป้าหมายโซน 3 และ4
ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.
รูปแบบการประชุม  เป็นเชิงปฏิบัติการ ขอให้เตรียม note book และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้พร้อม
กรุณาดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติมสำหรับเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

10
ส่งควบคุมภายใน 9 เดือน พิบูล

11
ส่งแบบรายงานปอ.1-3 ปีงบฯ2560 รพ พิบูลฯ รอบ 6 เดือน

12
ไฟล์นำเสนอ การบริหารเวชภัณฑ์ โดย ภก.กาญจนา  มหาพล  ใช้ในการอบรมพัฒนาศักยภาพทีม CFO อำเภอ วันที่ 20 มค 60

13
ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ได้กำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องหลายประการ  จึงขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่  18 มกราคม 2560 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

14
ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีกำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559  นั้น
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องหลายประการ จึงขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 18 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

15
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.พิบูลมังสาหาร  ปี 2560

หน้า: [1] 2