แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - onanong

หน้า: [1] 2
1
รพ.บุณฑริก ส่งแบบประเมินมาตรฐานสุขศึกษา

2
ส่งรายชื่อประชุมวิชาการสัญจรให้ความรู้บุคลากรและตดตามประเมินผู้ป่วยที่ถูกตัดไต

3
ส่งรายชื่อเข้าประชุม คัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ/ตรวจสุขภาพประชาชน
นางสาวอรอนงค์  สุทโธ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลบุณฑริก

4
รายงานคัดกรองมะเร็งเต้านมเต้านม PCU รพ.บุณฑริก

5
ข้อมูลผู้เข้าร่วมรับใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาPCUโพนงาม ส่งพี่นก

6
ส่งจำนวน อสม.ที่ทำงาน 10,20,30 ปี รพ.บุณฑริก

7
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม PCU รพ.บุณฑริก

8
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม PCU รพ.บุณฑริก

9
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมงานมาตรฐานสุขศึกษา รพ.บุณฑริก

10
ประเภทเรื่องเล่า จัดหน้ากระดาษแบบ A5 นะค่ะ

12
รายชื่อ อสม.ที่ปฏิบัติงานครบ 10,20,30 ปี pcu รพ.บุณฑริก

13
สำรวจข้อมูลวุติการศึกษาอสม. pcuโพนงาม รพ.บุณฑริก

14
สำรวจข้อมูล อสม. pcuโพนงาม รพ.บุณฑริก

15
แผนประชุมอสม.pcu รพ.บุณฑริก

หน้า: [1] 2