แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - tonhoam

หน้า: [1] 2 3 ... 20
1
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอการปรับแผนการเงินการคลัง รอบ 6 เดือน  รพ.นาเยีย

2
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมการปรับแผนการเงินการคลัง  รพ.นาเยีย

3
ข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รพ.นาเยีย (แก้ไข)

4
ข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV รพ.นาเยีย

5
ส่งข้อมูล ชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงาน  รพ.นาเยีย

6
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 15 มิย. 2560

7
ส่งชี้แจงงบค่าเสื่อม ปี 2556  รพ.นาเยีย

8
ส่งชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เจรจาไกล่เกลี่ย  วันที่ 12  พค. 2560  รพ.นาเยีย

9
ปรับแผนการเงินการคลัง รอบ 6 เดือน รพ.นาเยีย

10
สรุปรายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 3/2560

11
รายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 2/2560

12
รายงานการประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 1/2560

13
ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาศักยภาพทีม CFO รพ.นาเยีย

14
สรุปรายงานการประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 7/2559

15
สรุปรายงานการประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป รพท./รพช. ครั้งที่ 6/2559

หน้า: [1] 2 3 ... 20