แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - epidetudom

หน้า: [1]
1
รพร.เดชอุดมส่งรายชื่อประชุมปรับแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560

2
รพร.เดชอุดม  ส่ง ส่งรายงานการบริหารเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยารายไตรมาส ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

3
ข้อมูลดูแปลกๆ นะครับ.....

4
เรียนผู้เกี่ยวข้อง
            อ้างถึงข้อความ ใน website http://hr.moph.go.th/person/indexhome. ของกระทรวงสาธารณสุข  ตามรายละเอียดดังต่ปไปนี้
               
            ด่วนมาก...ขอให้จังหวัดส่งข้อมูล ตาม ว 22 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
                     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
                     ( ว 22 / 21 มีนาคม 2556 )
                  ดาวน์โหลด    บัญชีสำรวจลูกจ้างชั่วคราว ( เงินนอกงบประมาณ ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

            จึงใคร่เรียนมาเพื่อขอทราบข้อมูลว่า  สสจ.มีหนังสือ มาที่ รพช/สสอ. หรือไม่ เนื่องจากมี หน่วยงาน บางแห่ง ส่ง ข้อมูล ....และ ไม่ได้ ส่ง   ทางเว็บไซต์ นี้ ทำให้ มีคนโทรฯ มาสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหลายท่าน...

5
ส่งงาน รายงานผลภาวะพร่องไทรอยด์ ------เดชอุดม

6
รายงานตรวจสุขภาพพระภิกษูสงฆ์ + X ray เดชอุดม

7
   
อสม.10 ,20 ปี เฉพาะเขต รพร.เดชอุดม

8
แบบสำรวจข้อมูล อสม. ณ เดือนกันยายน 2553 รพร.เดชอุดม

9
แจ้ง สอ. ในเขตอำเภอเดชอุดม รับวัคซีน Flu ครั้งสุดท้าย วันที่ 8 ตุลาคม 2553

10
โซน4 / Re: ILI เดชอุดม 5 ตค53
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 10:28:48 AM »
ILI เดชอุดม 5 ตค5

11
โซน4 / ILI เดชอุดม 5 ตค53
« เมื่อ: ตุลาคม 05, 2010, 10:27:42 AM »
ILI เดชอุดม 5 ตค53

หน้า: [1]