แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - SOMAKIDA

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
โรงพยาบาลโขงเจียม
ขอส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานยาเสพติดของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐาน (พบยส)) ปี 2561
ในระหว่างวีนมาร 24-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพชรชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายชื่อดังนี้
     นางอัญชนา  มุงคุณดา   ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   โทร.064-4269954

                                               ขอบคุณค่ะ
                                        (นางสาวสมคิด คำวงษ์)
                                             จพ.ธุรการ

2
โรงพยาบาลโขงเจียม
ขอรายงานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุข  ประจำปีงบประมาณ 2560
 - ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบค่ะ
   
                                     ขอบคุณค่ะ

3
โรงพยาบาลโขงเจียม
ขอส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานฝากครรภ์ รพ.โขงเจียม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคธาลัสซีเมีย
ณ โรงแรมสักภูเดือน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ดังนี้
1. นางอนัญชนา  ศรีบุรินทร์  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


   ขอบคุณค่ะ

4
โรงพยาบาลโขงเจียม
ขอส่งรายชื่อข้าราชการเป็นกรรมการชมรมจริยธรรม
1. นางเยาวลักษณ์  พิลารักษ์  ตำแหน้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล


    ขอบคุณค่ะ

5
โรงพยาบาลโขงเจียม
ขอส่งรายงานมะเร็งตับและท่อน้ำดีค่ะ


   อิศรา  สมสะอาด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6
ดังไฟล์ที่แนบค่ะ

หน้า: [1] 2 3 ... 5