แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ITTIPON

หน้า: [1] 2 3
1
รพ.สต.พระโรจน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
1.ชื่อ นายอิทธิพล  เกิดมี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส  (ผอ.รพ.สต.พระโรจน์)
หน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
เบอร์โทรศัพท์  08-34614339
2.ชื่อ นางพรพรรณ  ลีลาศสง่างาม
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่การเงิน)
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
เบอร์โทรศัพท์ 08-12664394

3
ส่งตรวจสุขภาพม่วงสามสิบ

5
ผมมีปัญหาว่าส่ง18 แฟ้ม มีเพิ่มจากเดิมคือประมวลการนำเข้าและช้ามาก ลองหลายครั้งแล้ว สถานบริการ 1 แห่งนำเข้าไม่เสร็จซักที  ผมจึงขอนำส่งจังหวัดโดยผ่าน webbordนี้ก่อนครับ แล้วจะพยายามอีกครั้ง

7
ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ

8
รายงานศูนย์สามวัย รพ.สต.หนองไข่นก

9
ข้อมูลตรวจสุชภาพอำเภอม่วงสามนสิบ

10
ส่งข้อมุลตรวจสุขภาพ

หน้า: [1] 2 3