แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Narongchai

หน้า: [1]
1
รายชื่อเจ้าหน้าที่สมัครจิตอาสา 904 โรงพยาบาลสิรินธร

2
แผนการเงินการคลังสิรินธร59

3
แผนการเงินการคลังสิรินธร ปรับ

4
ปรับแผนการเงินการคลัง สิรินธร 20/04/2558
1.ปรับรายรับ UC ตามประมาณการรายรับขั้นต่ำคงที่
2.ปรับลดตามจ่ายภายใน จว. รพ.สปส.
ภาพรวมขาดดุล 5,747,038.16 บ.

5
ส่งรายชื่อคณะกรรมการ/รายงานการประชุม PTC รพ สิรินธร

6
แบบประเมินสิรินธร55

7
เดือน ต.ค.53

8
12แฟ้มสิรินธร

หน้า: [1]