แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - alisa

หน้า: [1] 2 3 4
1
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / template NCD 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2017, 10:43:20 AM »
เรียน  ผู้รับผิดชอบงาน NCD ทุกท่าน

      template  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
     1  4 exc   
     2   ranking
     3   QOF
 ขอความร่วมมือศึกษารายละเอียดใน template  และชี้แจงพื้นที่  มีข้อสงสัย สอบถามผู้รับผิดชอบได้ค่ะ 

2
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ทะเบียน DM HT 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2017, 11:12:37 AM »
ทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้ประกอบการวางแผนทำงานปีงบ 2561

3
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / แบบรายงาน HBPM 61
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2017, 03:45:37 PM »
แบบรายงานวัดความดันโลหิตที่บ้าน ปี 2561

4
ทะเบียน กลุ่มเสี่ยง DM  HT ุ60

5
รายละเอียดจากการประชุม มะเร็ง รร.กิจตรงวิวล์
จัดสรรเงินcascap60

6
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / รายงานการประชุม 14 กย 60
« เมื่อ: กันยายน 15, 2017, 11:21:03 AM »
ส่งรายงานการประชุม 14 กันยายน  2560 ค่ะ

7
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / บันทึกประชุม NCD 21 กค 60
« เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2017, 01:41:52 PM »
ไฟล์บันทึกประชุม NCD 21 กค 60

8
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / รายละเอียดโครงการวิจัย
« เมื่อ: มิถุนายน 26, 2017, 03:41:22 PM »
รายละเอียดโครงการวิจัย เรื่อง "การประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานของคลินิกโรคไตเรื้อรัง ภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข" ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าเก็บข้อมูลวิจัยจำนวน 10 โรงพยาบาลเท่านั้น

9
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ประชุม นว 8 มิย 60
« เมื่อ: มิถุนายน 12, 2017, 02:43:40 PM »
ไฟล์ที่ใช้ในการประชุม วันที่ 8 มิย 60 ที่สหกรณ์ออมทรัพย์อุบลค่ะ

10
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / สไลด์NCDสัญจร
« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2017, 04:29:47 PM »
ข้อมูล และ สไลด์ที่นำเสนอในเวที NCD สัญจร ปี 2560 ค่ะ

11
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ประชุม NCD 16 กพ 60
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2017, 10:57:51 AM »
ข้อมูลการประชุม 16 กพ 60 
แบบประเมิน NCD plus และ CKD  ส่งภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 นะคะ

12
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ไฟล์ประชุม 8 ธค 2559
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2016, 03:59:08 PM »
ไฟล์ประชุม 8 ธค 2559  รพ.วารินชำราบ

13
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ข้อมูล นำเสนอ กวป
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2016, 01:03:53 PM »
ไฟล์ข้อมูลที่ นำเสนอ กวป. ทุกสิ้นเดือน เริ่ม เดือน พย.59

14
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / template NCD 60
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2016, 08:53:59 AM »
template NCD 60  ยังขาด QOF อีก 7 ตัวนะคะ รอ สปสช. final

15
รับ/ส่งข้อมูล..DM HT / ตัวอย่างตาราง dx ไม่ถูก
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2016, 08:21:44 AM »
ตัวอย่างตาราง dx ไม่ถูก

หน้า: [1] 2 3 4