แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - แม่ลูกจันทร์

หน้า: [1] 2 3 ... 5
1
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจ้างคนพิการ รพ.บุณฑริก

2
แบบสรุปบัญชีรายชื่อลาศึกษาต่อปี 2561

4
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วันที่ 20 มีนาคม 2560
1.นายปวิชญา  สารสิทธิ์
2.นางอมรินทร์  ลาพ้น
3.น.ส.ฐิติมา  ชินพันธ์

6
แบบตอบรับ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) รพ.บุณฑริก
   

7
ข้อมูลผู้บริหาร รพ.บุณฑริก ปี 2560

8
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานธรรมมาภิบาล รพ.บุณฑริก

10
ประเมิน พรก. รพ.บุณฑริก รอบ 2

11
แบบประเมินแพทย์เพิ่มพูน รุ่น 44 ปี 58 ยังไม่upload ขึ้นเหรอคะ

12
ส่งเข้ากูเกิลไม่ได้ครับ

13
รพ.บุณฑริก

14
1.นางสุภัทพร   วิลา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นายจันทร์ศิริ  คำแสน  นักวิชาการสาธารรสุขชำนาญการ

15
ส่งข้อมูล..งานประกันสุขภาพ / เรียน คุณอนุสรณ์
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2014, 03:19:37 PM »
กรูณาตรวจสอบสิทธิ์ 
ดช.ชยานัน  แจ้งจิตร

1-7499-01462-33-1

ขอบคุณครับ

จันทร์ศิริ   คำแสน

หน้า: [1] 2 3 ... 5