แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - mental

หน้า: [1]
2
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์อายุ 3-5 ปี
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์อายุ 6-11 ปี

4
แนวทางการเบิกจ่ายงบบำบัดยาเสพติดงวดที่2

5
แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการติดตามเยี่ยมผู้ผ่านการบำบัดปี 56


6
สำหรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้รับโครงการฯ เพื่อประกอบหลักฐานประกอบการเบิกงบบำบัดปี 56

9
      ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก  ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ฯ วันที่  18 - 20  พฤษภาคม 2555  เพื่อตั้งเบิกค่าพาหนะ

10
 ;Dเอกสารผลงานวิชาการการประชุมวิชาการบูรณาการงานสุขภาพจิตแห่งประทศไทย ครั้งที่ 2 20-22  กรกฎาคม 2554 ณ  โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต  จังหวัดปทุมธานี

11
 :-\สรุปผลงาน ตค.53-26 กค.2554  สถานบริการใดยังไม่มีข้อมูลในโปรแกรม Online   เร่งนำเข้าด่วน/ อุบลรัตน์

13
ขอให้  สสอ. ทุกแห่ง ตรวจสอบรายงาน EQ ไตรมาศ 1  หากมีการเปลี่ยนแปลงรายให้แก้ไข     ส่งข้อมูลกลับฝ่าย    ภายในวันที่ 28 มกราคม 54 

หน้า: [1]