แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - อภิรดี

หน้า: [1] 2
5
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของท่านส่งรายชื่อผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบงานธรรมาภิบาลในหน่วยงานของท่าน   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานและการติดต่อสื่อสาร ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559  ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ห้อง Uploadfile ของศูนย์ธรรมาภิบาล (http://uploadfile.phoubon.in.th/) หรือโทรศัพท์ 0-4526-2692 ต่อ 3110-1

9
ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย :D

10
การแจ้งข้อมูลสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

11
ขอแจ้งข้อมูลของสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย

13
ข้อมูลจำนวนสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละอำเภอ

14
โครงการหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  372  ชั่วโมง

15
1. กำหนดการผู้เข้าอบรม
2. ใบสมัครผู้เข้าอบรม
3. แผนที่การฝึกอบรม

หน้า: [1] 2