แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - อุษณีย์

หน้า: [1] 2 3 4
1
ส่งรายงานเกลือไอโอดีน I-Kit ๑/๒๕๕๘ สสอ.เดชอุดม

2
ส่งรายชื่ออบรมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก เขตอำเภอเดชอุดม

3
ขอส่งรายชื่อวัดส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ สสอ.เดช (แก้ไข)

4
ส่งรายงาน GL สสอ.เดชอุดม เดือน เมษายน 57

5
ส่งรายงาย GL เดือน เมษายน 57

6
แผนออกประเมินวัดส่งเสริมฯและชมรมผู้สูงอายุ สสอ.เดชอุดม 57

7
ส่งสรุปI-Kit สสอ.เดชอุดม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

8
ส่งรายงานDenver 2  รพ.เดชอุดม

9
เรียน สาธารณสุขอำเภอโซน 4 ทุกแห่ง

             ขอส่งแผนการประกวดและเกณฑ์การประกวด สสอ./รพ.สต.ปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกประเมินของคณะกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2557

10
ส่งรายชื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพรับโลห์เกียรติบัตร สสอ.เดชอุดม

11
ส่งKPIฝ่ายส่งเสริม(เดือนมค.57)สสอ.เดชอุดม

12
ทะเบียนผู้พิการขาขาด อำเภอเดชอุดม ปี 2557คะ

13
ของส่งรายงานKPIเดือนตค.-ธค. สสอ.เดชอุดมคะ

14
ขอส่่งรายงานไตรมาส1ปีงบประมาณ 2557 สสอ.เดชอุดม

15
รายงานน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนรร.เขต สสอ.เดชอุดม(ส่งใหม่คะ)

หน้า: [1] 2 3 4