แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ssj08

หน้า: [1] 2 3 ... 43
1
เรียน คบส.รพ.ทุกท่าน

ขอส่งสรุปผลการตรวจสารปนเปื้อน ประจำปี 2563 รายละเอียดแสดงแยกรายเดือนตามไฟล์แนบ

4
เรียน รพ.ทุกแห่ง ให้มารับเวชภัณฑ์ covid 19  (โซน 1 และ 2 รับวันที่ 9กรกฏาคม 63 )  (โซน 3 และ 4 รับวันที่ 10 กรกฏาคม63 )(ตระการ เดช วาริน 50พรรษา รับบ่ายวันที่ 8)  ติดต่อที่ฝ่ายคุ้มครอง สสจ.อุบล ติดต่อ เภสัชโอ๋ 081-8793199
ขั้นตอนการรับเหมือนเดิมคะ
1.โหลดใบเบิกของที่ upload file /บริหารเวชภัณฑ์  หรือที่ไลน์ด้านล่าง
2.ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้แทน เซนต์ ที่ผู้เบิก
3.รับของตามโซนและวันที่กำหนด
ขอบคุณคะ

6
ขั้นตอนการเบิกเวชภัณฑ์ covid 19 และแอลกอฮอล์
1. ระบุโรงพยาบาลที่จะมารับวันที่ 14 พค คือรพ.เดช,ตระการ,ม่วง,พิบูล,เขื่องใน,สิรินธร,สว่างวีระวงศ์,นาจะหลวย,โพธิ์ไทร,สำโรง,บุณฑริก,ทุ่งศรีอุดมและน้ำขุ่น   
2. โรงพยาบาลที่เหลือคือรับวันที่ 15 พค คะ
3.โหลดใบเบิกในupload file หรือไลน์
4.ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หรือผู้แทน  ตามสะดวกคะ
5. นำใบเบิกมารับเวชภัณฑ์ covid 19 และแอลกอฮอล์  ที่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคฯ เภสัช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ติดต่อ เภสัชวิรัตน์   086-2564539

7
เรียน ทุกโรงพยาบาล
       1.โหลดใบเบิกเวชภัณฑ์ตามรายการ
       2. ให้ผู้อำนวยการเซนต์หรือผู้แทน
       3. นำใบเบิกมารับเวชภัณฑ์ที่สสจ. ฝ่ายเภสัช
        ติดต่อเภสัชวิรัตน์ 086-2564539

8
เรียน คบส. ทุกท่าน

                กลุ่มงาน คบส. ขอความร่วมมือตรวจสถานที่และเก็บตัวอย่างน้ำดื่มและน้ำแข็ง เพื่อเฝ้าระวังประจำปี 2563

                                                                            ขอบคุณค่ะ
                                                                            ภญ.ณัฏฐณิชา แสนทวีสุข

9
เรียน คบส.ทุกท่าน
           ขอความร่วมมือในการตรวจสถานที่และเก็บตัวอย่างน้ำบริโภคฯ/น้ำแข็ง เพื่อเฝ้าระวังประจำปี 2563
                                                                               
                                                                                              ขอบคุณมากค่ะ
                                                                                               ภญ.ณัฏฐณิชา (นา)

10
เรียน คบส.อำเภอทุกท่าน

ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ จากโรงครัว รพ. รอบ 5 เดือน (ตค62-กพ63) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

13
วาระ
1. การโยกย้ายเภสัชกร
2.การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น
3.การเบิกจ่ายยา rabbie vaccine
4.ranking
5.นโยบาย

15
เรียน คบส.อำเภอทุกท่าน

ขอส่งหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
รายละเอียดแบบฟอร์มรายงานตามไฟล์แนบ และขอให้ส่งผลงานภายใน 5 มค 63

หน้า: [1] 2 3 ... 43