แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ดาวกระจาย

หน้า: [1]
1
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี  รับนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ(12-18 ก.ย.55) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2
กรมควบคุมโรค
ประกาศรับบุคคลเข้ารับราชการ  2 ตำแหน่ง   (21-27  ก.พ.55)

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 9,140 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เงินเดือน : 12,600 - 13,360 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดคุณสมบัติ : จบปริญญาโททางด้านเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบโรคศิลป์

วิธีการสอบคัดเลือก : โดยการสอบสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : 27 ก.พ. - 9 มี.ค. 2555

แหล่งที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  www.dmsc.moph.go.th

4
ประกาศรับบุคคลเข้ารับราชการ รวม 3  อัตรา (21-27 ก.พ.55)
กรมควบคุมโรค
ชื่อตำแหน่ง :
อัตราเงินเดือน : 13,120 บาท
ประเภท :  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :  ปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา


หน้า: [1]