แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - bigpic1967

หน้า: [1] 2
1
แบบฟอร์ม LOI  สำหรับหน่วยบริการที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้จัดทำ LOI

2
ไฟล์นำเสนอในการประชุมจัดทำแผนการเงินการคลังปี 2561 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560
โดยคุณปรีชา

3
วันที่ 22 สค 60  กลุ่มเป้าหมายโซน1และ2
วันที่ 23 สค 60  กลุ่มเป้าหมายโซน 3 และ4
ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.
รูปแบบการประชุม  เป็นเชิงปฏิบัติการ ขอให้เตรียม note book และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้พร้อม
กรุณาดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติมสำหรับเตรียมข้อมูลในการจัดทำแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

4
ส่งควบคุมภายใน 9 เดือน พิบูล

5
ส่งแบบรายงานปอ.1-3 ปีงบฯ2560 รพ พิบูลฯ รอบ 6 เดือน

6
ไฟล์นำเสนอ การบริหารเวชภัณฑ์ โดย ภก.กาญจนา  มหาพล  ใช้ในการอบรมพัฒนาศักยภาพทีม CFO อำเภอ วันที่ 20 มค 60

7
ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ได้กำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นั้น
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องหลายประการ  จึงขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่  18 มกราคม 2560 ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

8
ตามที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ มีกำหนดการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559  นั้น
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องหลายประการ จึงขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 18 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

9
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน รพ.พิบูลมังสาหาร  ปี 2560

10
ส่งรายงานตรวจสอบภายใน 9 เดือน รพ.พิบูลฯ

11
รายงานตรวจสอบภายใน 12 เดือน รพ.พิบูลมังสาหาร

12
รพ พิบูลฯ ส่งงานตรวจสอบภายในและแบบประเมินการติดตาม

13
ตาราง P4P รพ พิบูลฯ

14
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง
1.ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
2.ตำแหน่งคนงาน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.ตำแหน่งโภชนากร จำนวน 1 ตำแหน่ง
ติดต่อ งานบริหาร (งานบุคลากร+สุนิษา) รพ.พิบูลมังสาหาร โทร 045-204590 ต่อ 412  วันเวลาราชการ
สมัครถึงวันที่ 23 พ.ย.2555

15
ขอส่งรายชื่อแพทย์ พยาบาล รพ.พิบูลฯ ร่วมทีม Audit+MRA ส่งพี่แขก

หน้า: [1] 2