แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - piboon

หน้า: [1] 2 3
1
กรอบการนำเสนอ รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม แต่ให้อยู่ในกรอบของเกณฑ์ต่าง ๆ ระยะเวลาประมาณ 10 - 15 นาที นะครับ

2
คู่มือ IC จังหวัดอุบลราชธานี

3
แบบฟอร์ม Profile รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี จังหวัดอุบลราชธานี
Power Point นำเสนอ รออีกซักครู่นะครับ

4
ส่งข้อมูลแผนการจัดตั้ง PCC
ส่งภายในวันที่ 5 พ.ค. 60

5
แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพ รพ.สต. 5 ดาว 5 ดี   
* ส่งเป็นเอกสาร (PAPER) ที่มีการลงนามรับรอง โดยทีมประเมินระดับอำเภอ มายังกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เพื่อเป็นข้อมูลให้ทีมประเมินระดับจังหวัด ออกประเมินรับรองต่อไป

6
เอกสารประกอบการประชุม Service Plan วันที่ 20 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ รพศ. Part 3 และ 4

7
เอกสารประกอบการประชุม Service Plan วันที่ 20 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุมศูนย์แพทย์ รพศ. Part 1 และ 2

8
แบบฟอร์มข้อมูลงานวิจัยสำหรับนักจัดการงานวิจัย

9
สรุปรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2558

10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว1187 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลำดับเรื่อง
เรื่องที่ 1 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1187.1
เรื่องที่ 2 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1187.2
เรื่องที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1187.3
เรื่องที่ 4 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1187.4

11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว1190 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลำดับเรื่อง
เรื่องที่ 1 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1190.1
เรื่องที่ 2 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1190.2
เรื่องที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว1190.3

12
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว992 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลำดับเรื่อง
เรื่องที่ 1 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว992.1
เรื่องที่ 2 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว992.2
เรื่องที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว992.3
เรื่องที่ 4 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว992.4

13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว522 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลำดับเรื่อง
เรื่องที่ 1 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว522.1
เรื่องที่ 2 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว522.2
เรื่องที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว522.3
เรื่องที่ 4 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว522.4

14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว464 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลำดับเรื่อง
เรื่องที่ 1 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว464.1
เรื่องที่ 2 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว464.2
เรื่องที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว464.3
เรื่องที่ 4 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว464.4

15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ว463 ท่านผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลำดับเรื่อง
เรื่องที่ 1 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว463.1
เรื่องที่ 2 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว463.2
เรื่องที่ 3 ในข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดคือ ว463.3

หน้า: [1] 2 3