แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 17
1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

3
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3-4)      

5
ซักซ้อมมาตรการใช้รถราชการ

6
มาตรการการป้องกันนการรับสินบน

7
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2562

8
กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร

9
กำชับให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

10
กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543

11
แจ้งกำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสสจ.อบ.

12
มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด สสจ.อบ.

13
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เจตจำนงการบริหารงานสุจริต หน่วยงานในสังกัดสสจ.อบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14
มอบนโยบายการดำเนินงานในการป้องกันทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซื้อน

15
มาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด สสจ.อบ.

หน้า: [1] 2 3 ... 17