แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - hos10959

หน้า: [1]
1
สำโรงส่งรายชื่อประชุมนำเสนอปรับแผนการเงินฯ ปี 62 รอบ 6 เดือน

2
รพ.สำโรง-ส่งรายชื่อร่วมประชุมพัฒนาทักษะวิเคราห์ CFO 1 เม.ย.62

3
One Page UC58 เครือข่ายสำโรง (แก้ไขใหม่ครับ)

4
ส่งรายชื่อประชุมวิชาการ 24 ก.ย.57 รพ.สำโรง

5
ร.พ.สำโรงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอันดับสำรอง
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก
1. นายภูวนารถ  อนุกูล เลขที่สอบ 01
อันดับสำรอง
1. นายธนาวัฒน์  พละวงษ์ เลขที่สอบ 03
2. นายณัฐวุฒิ  แก้วกัญญา เลขที่สอบ 10

ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกไปรายงานตัวที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร.พ.สำโรง
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 08.00 น. หากไม่มาตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมที่ ร.พ.สำโรง โทร 045-303012, 045-303100 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
hos10959@hotmail.com6
รายงาน 12 แฟ้ม ร.พ.สำโรงครับ

หน้า: [1]