แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - surathin

หน้า: [1] 2 3
1
ส่งแบบประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน  ใบสมัคร คู่มือ ให้เครือข่ายทุกหน่วยงาน

2
คู่มือ เกณฑ์ประเมิน แบบประเมินส้วม

3
:) ไฟล์นำเสนอโรงพยาบาลเขื่องใน

4
ลดขยะ ลดโลกร้อน

5
เยี่ยมๆ สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

7
ใบสมัคร

9
ส่งตัวอย่างโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานให้อำเภอดูเป็นประเภทสถานประกอบการนะคับ ขอบคุณที่ติดตามงาน

10
ส่งคู่มือ ใบสมัคร แบบประเมิน คู่มือHWPปี 2557

11
ใบสมัคร และเกณฑ์HWP หน่วยงานสาธารณสุข

12
ส่งให้โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต/เทศบาล/สสอ.บรรยายโรงพยาบาลลดโลกร้อน

13
แจ้งสสอ./รพช.ทุกแห่งประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ สมัครเข้าร่วมโครงการhwpปี 2556 ส่งรายชื่อก่อนมีรางวัลนะคับ

14
[แจ้งรพช.สสอ.ทุกแห่ง เชิญประชาสัมพันธ์สมัครHWP และเกณฑ์ประเมินเพื่อเปิดประตูสู่อาเชียนของสถานประกอบการ
คับมีโลห์รางวัลและใบประกาศให้

15
พี่ป้อส่งงานนำเสนอสถานประกอบการ55 ให้รพช./สสอ.ทุกแห่ง

หน้า: [1] 2 3