แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - evetun

หน้า: [1] 2 3
1
แจ้งรายชื่อการนำเสนอแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลเขื่องใน

2
รายงานการประชุมคณะกรรมการ CFO และคำสั่งคณะกรรมการCFO เครือข่ายรพช.เขื่องใน

3
ส่งรายชื่อประชุม การปรับแผนการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560 รพ.เขื่องใน

4
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพทีม CFO ระดับอำเภอ โรงพยาบาลเขื่องใน

5
รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ประสานงานธรรมาภิบาล โรงพยาบาลเขื่องใน

6
ประเมินพนักงานราชการ รอบที่ 2 รพ.เขื่องใน

7
ส่งรายชื่อ เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายฯ รพ.เขื่องใน

8
407 รพ.เขื่องใน 26 ธ.ค.56

9
ส่งรายชื่อ เข้าอบรมโครงการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมสัญจรฯ รพ.เขื่องใน

11
ส่งยืนยันแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขของเครือข่ายบริการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ รพ.เขื่องใน

12
ส่งข้อมูลลูกกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)ตำแหน่งนว.สาธารณสุข ที่จ้างตั้งแต่ปี2552ลงไป

13
ส่งรายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย 372 ช.ม.
หน่วยงาน โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
1.  นางสาวพัชรี    วจนะวิชาการ

14
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว พ.ราชการ ลจ.ประจำ  รพ.เขื่องใน

15
ส่งรายชื่ออบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุ การเงิน การบัญชี โรงพยาบาลเขื่องใน

หน้า: [1] 2 3