แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - หรรษา

หน้า: [1] 2
1
ส่งแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559

2
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

3
ตรวจสุขภาพ(HealthCheck) / ทดสอบ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2015, 12:02:31 PM »
 :)

4
จำแนกราย สอ.
งวดสุดท้าย ตัดยอดไม่เกิน 10 พ.ค.เวลา 24.00 น.นะคะ

5
ขอขอบคุณคุณธนวัฒน์ จันทร์วิวัฒนากูล ที่กรุณาทำให้เพื่อเผยแพร่นะคะ

6
คู่มือการติดตั้ง
========
http://dl.dropbox.com/u/22009191/FFC_Autosync_Android_Installation_guide_demo_version.pdf
 
โปรแกรม FFC Autosync 2011 pc demo
======================
http://dl.dropbox.com/u/22009191/FFC_Autosync_pc_demo.exe
 
คู่มือการใช้งาน FFC Android
================
http://dl.dropbox.com/u/22009191/FFC_Manual_demo_version.pdf
 
คู่มือการใช้งาน FFC Autosync 2011
====================
http://dl.dropbox.com/u/22009191/FFC_Autosync_manual_demo_version.pdf

7
ขั้นตอนการส่งข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน
1. รพสต.Mark พิกัดหลังคาเรือน โดยใช้โปรแกรม GIS
2. เมื่อ Mark พิกัดครบแล้ว ให้ทุก รพสต.Back Up ข้อมูล JHCIS ทั้งก้อน ส่งให้ สสอ.
3. สสอ.ส่งข้อมูล Back Up write ลงแผ่น DVD ส่งให้ศูนย์ IT

** ขออภัยที่ต้องมา Post ในหัวข้อนี้ ** ฝากบอกต่อผู้รับผิดชอบด้วยนะคะ

8
ข้อมูลก้อนนี้ จะถูก Cleaning และส่งให้ สปสช. ตัดยอดครึ่งปี ปัญหาที่พบตอนนี้คือ ข้อมูล Field บังคับไม่ครบ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต รหัสผ่าน สปสช.หลายแห่งยังเป็น test และหลายแห่งใส่ไม่ถูกต้อง เช่น chk ตามด้วยเลขแค่ 4 หลัก (ที่ถูกต้องต้อง 5 หลัก) ส่วน User ที่ขึ้นด้วย 5XXXXXXXXXXX ต้องมี 12 หลัก บางแห่งมี 11 หลัก มีเครื่องหมาย ' นำหน้า chk ก็มี แก้ด่วนนะ รวม Error เป็นแสน
กรุณากรอกข้อมูลให้มากที่สุดก่อน10 มิถุนายน 2554 เพื่อให้ทีมงานได้ Cleaning ข้อมูลก่อนส่ง เพื่อขอจัดสรรงบจาก สปสช.

9
ตรวจสุขภาพ(HealthCheck) / รับข้อมูลแล้วค่ะ
« เมื่อ: มีนาคม 23, 2011, 09:36:11 AM »
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
ศูนย์ IT ขอเรียนว่า ถ้าท่านส่งข้อมูลมาแล้ว  เมื่อศูนย์ IT รับข้อมูล จะลบทิ้งนะคะ ไม่ต้องส่งซ้ำ ถ้ามีปัญหา จะโทรแจ้งท่านเองค่ะ

10
ใครยังไม่ส่ง ส่งแล้วไม่เข้า ได้น้อยกว่าที่ควรเป็น แจ้งด้วยนะ

11
unzip ไปไว้ที่ c:\hck50\data

12
ตรวจสุขภาพ(HealthCheck) / แบบฟอร์มตรวจสุขภาพปี 54
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2010, 10:00:03 AM »
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพปี 54

13
ตรวจสุขภาพ(HealthCheck) / ผลการส่ง NHSO ปี 53
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 09:37:32 AM »
ผลการส่ง NHSO ปี 53

14
โปรแกรม e-Radio
ตั้งค่า Server = 203.157.80.80
ห้องสนทนา = อุบลฯ
ลบรหัสผ่านออก
Port ไม่ต้องแก้ไข

15
          ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน 13 ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (สอซช.) หรือ SIPA และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้ติดตั้งและใช้งานให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2553  ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้
          ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิตัลและรูปแบบของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่ายให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ดังนี้
1. TH Sarabun PSK ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภ
2. TH Chamornman ออกแบบโดยคุณเอกลักษ์ เพียรพนาเวช
3. TH Krub ออกแบบโดยคุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
4. TH Srisakdi ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
5. TH Niramit AS ออกแบบโดย ทีม อักษราเมธี (คุณไพโรจน์ เปี่ยมประจักพงษ์,คุณบวร จรดล)
6. TH Charm of AU ออกแบบโดย คุณกัลยาณมิตร นรรัตน์พุทธิ
7. TH Kodchasan  ออกแบบโดย คุณกัลย์สุดา เปี่ยมประจักพงษ์
8. TH K2D July8 (8 กรกฏา) ออกแบบโดย คุณกานต์ รอดสวัสดิ์
9. TH Mali Grade 6 ออกแบบโดย คุณสุดารัตน์ เลิศสีทอง
10. TH Chakra Petch (จักรเพชร) ออกแบบโดย คุณธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ
11. TH Bai Jamjuree CP ออกแบบโดย ทีม PITA (คุณรพี สุวีรานนท์, คุณวิโรจน์ จิรพัฒนกุล)
12. TH KoHo ออกแบบโดย กลุ่ม ก-ฮ (คุณขาม จาตุรงคกุล, คุณกนกวรรณ แพนไธสง, คุณขนิษฐา สิทธิแย้ม)
13. TH Fah Kwang ออกแบบโดย ทีม สิบเอ็ด (คุณกิตติ ศิริรัตนบุญชัย, คุณนิวัฒน์ ภัทโรวาสน์)
ดาว์โหลดได้ที่

http://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/

หน้า: [1] 2