แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

2
แผนปฏิบัติการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนปี 2561 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานปีงบฯ2561 ค่ะ

3
สิ่งที่ส่งมาด้วย (คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)

4
เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพศ./รพ50พรรษาฯ/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ
         สำหรับวัคซีนนร.ในปี 60 ทางกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ให้มีการเก็บตกวัคซีนทุกตัว ขอให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนเด็กตั้งแต่ 0-5 ปี ทุกคน เริ่มตั้งแต่ BCG HB เป็นต้นมา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา และให้รวบรวมส่งที่กลุ่มงานคร. ตามเอกสารที่แจ้งไว้    ขณะนี้หนังสือแจ้งกำลังดำเนินการส่งอยู่นะคะ
       

5
คู่มือปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง)

6
form การรายงานวัคซีน HPV

7
เรียน... สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  และผุ้รับผิดชอบงานควบคุมโรค         
เรื่อง....ขอรายชื่อโรงเรียนประถม  เพื่อเชิญครูเข้าประชุม 26-27ธค.59   รร.เนวาด้า
          เพื่อ สคร.10อุบลราชธานี  จะเชิญครู ประถมเข้าประชุมเรื่องโรคติดต่อ การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ  ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559   ณ. รร.เนวาด้า
เพื่อเป็นเครือข่าย ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข ในการดำเนินงานต่อไป  ขอได้ส่งข้อมูลมไปที่กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อุบลราชธานี  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม2559  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
                                     ผู้ประสานงาน :   สุกํญญา  หะซะนี โทร.08-6602422

8
รายละเอียด หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจุลทัศนากรเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ค่ะ
รุ่นที่ 1 จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ม่วงสามสิบ, อ.โพธิ์ไทร, อ.นาจะหลวย และอ.นาเยีย
รุ่นที่ 2 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.สิรินธร, อ.โขงเจียม, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.บุณฑริก, อ.น้ำยืนและอ. น้ำขุ่น

9
ขอความร่วมมือตรวจสอบบุคลากร รพ.สต. ปีงบประมาณ  2560  เพื่อจัดทำไดอารี่สาธารณสุข

10
เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุกท่าน
       ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีการเสียชีวิต/อาการร้ายแรงภายหลังได้รับวัคซีน   และขอให้แจ้งหน่วยบริการในเครือข่ายเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  กลุ่มงานควบคุมโรค ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่รพศ.รพช.สสอ.ทุกแห่งแล้ว     
       

11
ไฟล์ประชุมวิชาการ IC ขอให้ผู้เข้าประชุม Download file เพื่อใช้ประกอบการบรรยายด้วยค่ะ

12
เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุกอำเภอ
          สปสช.แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนกรรีวัคซีน MR ในเด็กนักเรียน ป.1 เพิ่มเติม รายละเอียดตามไฟล์ หนังสือแจ้งเป็นทางการยังไม่ส่งมา จะส่งตามทีหลังนะคะ

13
ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

14
แบบคัดกรอง และเอกสารให้ความรู้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่

15
แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา  รพท./รพศ.   รพช.  และ รพ.สต.

หน้า: [1] 2 3 ... 8