แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - epi_ubon

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
เอกสารการประชุมงาน EPI วันที่ 29-30 พย.61 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ทราบเพื่อปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ

2
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562  ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค่ะ

3
แผนปฏิบัติการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนปี 2562 ค่ะ

4
 แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด (MEASLES)

5
สิ่งที่ส่งมาด้วย (คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)

6
คู่มือปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง)

7
form การรายงานวัคซีน HPV

8
เรียน... สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  และผุ้รับผิดชอบงานควบคุมโรค         
เรื่อง....ขอรายชื่อโรงเรียนประถม  เพื่อเชิญครูเข้าประชุม 26-27ธค.59   รร.เนวาด้า
          เพื่อ สคร.10อุบลราชธานี  จะเชิญครู ประถมเข้าประชุมเรื่องโรคติดต่อ การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ  ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559   ณ. รร.เนวาด้า
เพื่อเป็นเครือข่าย ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข ในการดำเนินงานต่อไป  ขอได้ส่งข้อมูลมไปที่กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อุบลราชธานี  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม2559  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
                                     ผู้ประสานงาน :   สุกํญญา  หะซะนี โทร.08-6602422

9
รายละเอียด หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจุลทัศนากรเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ค่ะ
รุ่นที่ 1 จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ม่วงสามสิบ, อ.โพธิ์ไทร, อ.นาจะหลวย และอ.นาเยีย
รุ่นที่ 2 จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองฯ, อ.สิรินธร, อ.โขงเจียม, อ.ศรีเมืองใหม่, อ.บุณฑริก, อ.น้ำยืนและอ. น้ำขุ่น

10
ขอความร่วมมือตรวจสอบบุคลากร รพ.สต. ปีงบประมาณ  2560  เพื่อจัดทำไดอารี่สาธารณสุข

11
เรียน จนท.ผู้รับผิดชอบงาน EPI ทุกท่าน
       ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน กรณีมีการเสียชีวิต/อาการร้ายแรงภายหลังได้รับวัคซีน   และขอให้แจ้งหน่วยบริการในเครือข่ายเป็นแนวปฏิบัติต่อไป  กลุ่มงานควบคุมโรค ได้ทำหนังสือแจ้งไปที่รพศ.รพช.สสอ.ทุกแห่งแล้ว     
       

12
ไฟล์ประชุมวิชาการ IC ขอให้ผู้เข้าประชุม Download file เพื่อใช้ประกอบการบรรยายด้วยค่ะ

13
ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่

14
แบบคัดกรอง และเอกสารให้ความรู้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่

15
แบบประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา  รพท./รพศ.   รพช.  และ รพ.สต.

หน้า: [1] 2 3 ... 7