แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - thanatham

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
สสอ.กุดข้าวปุ้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

2
สสอ.กุดข้าวปุ้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

4
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)รายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

5
ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจง แผนการเงินการคลัง 63 คปสอ.กุดข้าวปุ้น

6
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้

7
ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม การนำเสนอการปรับแผนการเงินการคลัง 62 รอบ 6 เดือน คปสอ.กุดข้าวปุ้น

8
ส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุม ปรับแผนการเงินการคลัง62_กุดข้าวปุ้น

9
สงแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม การประชุมเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินหน่วยบริการ รพ.กุดข้าวปุ้น 26 มีนาคม 62

10
สงแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม การประชุมเพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลัง เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินหน่วยบริการ รพ.กุดข้าวปุ้น 26 มีนาคม 62

11
ส่งคำสั่งแต่งตั้งศูนย์รายรับ รายงานการประชุมศูนย์รายรับ+CFO  รพ.กุดข้าวปุ้น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

12
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 14,760 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ถึง 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น)

13
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ขยายเวลารับสมัคร พนักงานกู้ชีพ (EMS) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ เงินเดือน 7,020 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน  2561

14
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นรับสมัคร เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) เงินเดือน 11,320 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 เมษายน  2561 

15
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 ธันวาคม 2560

หน้า: [1] 2 3 ... 8