แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ข.ขวด

หน้า: [1] 2
1
โครงการอบรมบุคลากรผู้ดูแลระยะท้าย จังหวัดอุบลราชธานี 2560 26 ธ.ค. 59 ณ รพ.วารินชำราบ  สามารถดาวน์โหลดได้

2
แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ประจำเดือน 28 ก.พ. - 2 มีนาคม 57

3
แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ประจำเดือน กันยายน -พฤศจิกายน 56

4
แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก27-28 กรกฎาคม 2556

5
แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 28 - 30 มิ.ย. 2556

6
แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 25 - 27 มกราคม 2556

7
แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกวันที่ 26-28 เมษายน 2556

8
แจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก  22-24  มีนาคม  2556

9
แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 15-17 กุมภาพันธ์ 2556

10
แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก  (  1 - 2  ธันวาคม  2555 )

11
เป้าหมายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2556 (ท.74)  จำแนกประเภทความพิการ  เพื่อตั้งเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ  2556  สำหรับนักกายภาพบำบัด

12
แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก (19 - 20  ตุลาคม  2555 ) 

13
ดาวน์โหลด  แบบรายงานผลการติดตามดูแลผู้มีปัญหาทางจิต  รพ.พศ.03

14
ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก (17-19 สิงหาคม 2555 )เพื่อตั้งเบิกค่าพาหนะ

15
       ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก  พอ.สว.  ณ  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา ฯ วันที่  7- 10 มิถุนายน   2555  เพื่อตั้งเบิกค่าพาหนะ

หน้า: [1] 2