แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - worathep

หน้า: [1] 2
1
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / pptx' DHF_190318
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2018, 08:56:44 PM »
pptx' DHF_190318

2
แบบ  รว.3

3
อำเภอเมืองส่ง DHF3 ประจำเดือน พ.ย.59
น้องณัฐวุฒิ จันศิลา ขอความกรุณา ใช้แบบ DHF3 ที่ส่งมาตัวนี้ ส่งให้จังหวัดทุกเดือนนะครับ จะได้มีข้อมูลครับถ้วน ครับ

4
แนวทางการดำเนินงานโรคไข้เลือดออก ปี 2559 และ แบบสำรวจลูกน้ำ ระดับต่างๆ

6
เรียนเจ้าหน้า รพช.ทุกแห่ง,สสอ. ทุกอำเภอ, รพ สรรพสิทธิประสงค์, รพ 50 พรรษาฯ
    ขอส่งไฟล์เอกสาร
 "แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และ แนวทางการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยไข้เลือดออก"

7
รับ/ส่งข้อมูล..ฝ่ายควบคุมโรค / เขค 10 M&E Ubon 26 Aug 15
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2015, 02:16:37 PM »
รายละเอียดครับ

8
แบบฟอร์มรายงาน กราฟเปรียบเทียบค่า HI กับจำนวนผู้ป่วย

9
ครับ

10
เป้าหมายไข้เลือดออก ปี 2558

11
ใช้ๆกันหน่อย นะครับ จะได้เป็น หนึ่งเดียงกันทั้งจังหวัด

12
         แผนการออกประกวดหมู่บ้านภูมิปัญญาไทย ต้านภัยไข้เลือดออก   
final แล้ว ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีเวลาอีกแล้วครับ    
* งดพิธีการ งดการต้อนรับ ดูตามเกณฑ์ ในหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวด เท่านั้น    
ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที ต่อ หมู่บ้าน*   
25เมย56 เช้า  -อ.ม่วงสามสิบ ต.หนองเหล่า บ.หนองดูน ม.9     
                  -อ.เขื่องใน ต.ธาตุน้อย บ.คำไฮ ม.4    
            บ่าย -อ.เมือง ต.ปะอาว บ.สร้างหมากแข้ง ม.7   
                  -อ.วาริน ต.ท่าลาด บ.ถ่อน ม.2    
26เมย56 เช้า  -อ.โพธิ์ไทร ต.หนองฟานยืน บ.หนองฟานยืน ม.5    
                  -อ.ศรีเมืองใหม่ ต.วาริน บ.ใหม่นาเจริญ ม.11    
            บ่าย -อ.ตระการ ต.หนองเต่า บ.ดอนเจริญ ม.9   
                  -อ.เหล่าเสือโก้ก ต.หนองบก บ.นาขมิ้น ม.6    
30เมย56 เช้า  -อ.นาจะหลวย ต.ตูม  บ.ทุ่งเงิน ม.5   
                  -อ.เดชอุดม ต.บัวงาม บ.บัวงาม ม.14   
                  -อ.บุณฑริก ต.หนองสะโน บ.กรุงเจริญ ม.14   
            บ่าย -อ.สิรินธร ต.นิคมลำโดมน้อย บ.โนนสำราญ ม.3    
                  -อ.สำโรง  ต.โนนกาเร็น บ.โนนกาเร็น ม.1   

13
พี่น้องชาว คร.ที่เคารพนับถือ ครับ

เนื่องจาก สสจ.อบ.กำหนดจัด War Room DHF โดยมีผู้ว่าฯ เป็นประธาน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เอาจริง เจาะลึกข้อมูล เป็นอำเภอๆไปเลยเด้ะ)
จึงใคร่ ขอให้ พี่น้อง ชาว คร. (SRRT) ทุกท่าน
๑.   ส่ง สรุปรายงานการสำรวจ ค่า HI/CI เป็นภาพรวมของอำเภอ  ที่ท่านรองนายแพทย์สุวิทย์ สั่งการล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๑๘ น.
๒.   สำรวจ เครื่องพ่นฯที่ใช้การได้/ไม่ได้ ที่มีในอำเภอของท่าน ทั้งหมด กี่เครื่อง
(รวม อบต.,เทศบาลและอื่นๆ)
๓.   ส่ง รายชื่อหมู่บ้านที่ส่งเข้าประกวด หมู่บ้านภูมิปัญญาไทยต้านภัย  ไข้เลือดออก อำเภอละ 1 หมู่บ้าน
      โดย ข้อ ๑  และ ข้อ ๒  ส่งให้ กลุ่มงาน คร.สสจ.อบ. ภายในวันที่ ๒๕ เมย. ๕๖
    ข้อ ๓  ให้ส่งด่วน ภายในวันที่ ๑๙ เมย. ๕๖ จังหวัด จะออกประกวด ๒๔-๓๐ เมย.๕๖

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

หน้า: [1] 2