แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - วรุณรัตน์

หน้า: [1] 2 3
1
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer รพ.สรรพสิทธิประสงค์

2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.น้ำขุ่น ได้แก่ รพ./สสอ./รพ.สต.

3
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.ทุ่งศรีอุดม ได้แก่ รพ./สสอ./รพ.สต.

4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.บุณฑริก ได้แก่ รพ./สสอ./รพ.สต.

5
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.นาจะหลวย ได้แก่ รพ./รพช./รพ.สต.

6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.น้ำยืน ได่แก่ รพ./สสอ./รพช.

7
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.เดชอุดม ได้แก่ รพ./สสอ./ รพ.สต.

8
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.นาเยีย ได้แก่ รพ./สสอ./ รพ.สต

9
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.สว่างวีระวงศ์ ได้แก่ รพ./สสอ/รพ.สต

10
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.เหล่าเสือโก้ก ได้แก่ รพ./สสอ./รพ.สต

11
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.สิรินธร

12
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.โขงเจียม

13
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.วารินชำราบ

14
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.พิบูลมังสาหาร

15
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล Happinometer อ.นาตาล

หน้า: [1] 2 3