แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ภญ.วรางคณา จินดาศรี

หน้า: [1] 2 3
1
ส่ง คบส.2 อำเภอนาตาล ประจำปี 2562ค่ะ

2
ส่ง แก้ไข หทัยกานต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อ.นาตาล 25-10-2561

3
ภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล สุคนธ์ปิยาคลินิกการพยาบาล อำเภอนาตาล

4
รายงานสารปนเปื้อนตลาดประชารัฐ อำเภอนาตาล พ.ค.61

5
คบส.2 ปี 2561 อำเภอนาตาล

6
ตอบ อาหารปลอดภัย(ซื้อวัตถุดิบครัวรพ.) รพ.นาตาล : ไม่มีครัว รพ. ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อวัตถุดิบเองค่ะ

7
ตป.11 ประเมินตลาดประชารัฐ  (ตลาดสีเขียว รพ.นาตาล)

8
รายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/ตลาดสีเขียว รพ.นาตาล 2561

9
ภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล หทัยกานต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (เปิดใหม่) อำเภอนาตาล

10
ส่งผลตรวจกระเช้าปีใหม่ 2561 อ.นาตาล

11
ภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล ร้านยา อำเภอนาตาล 2560

12
รูปภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล กชพรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อ.นาตาล

13
รายงานสารปนเปื้อน อำเภอนาตาล 2560

14
ภาพประกอบการตรวจโรงงานน้ำแข็งไทเกอร์ไอซ์ อ.นาตาล

15
ผลการตรวจฟอร์มาลิน ในสไบนาง อ.นาตาล

หน้า: [1] 2 3