แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ภญ.วรางคณา จินดาศรี

หน้า: [1] 2 3
1
ส่งผลการตรวจเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย(กระเช้า สารปนเปื้อนอาหารและน้ำดื่ม) ปีใหม่ 2563 อ.นาตาล ค่ะ

2
ส่ง คบส.2 อำเภอนาตาล ประจำปี 2562ค่ะ

3
ส่ง แก้ไข หทัยกานต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อ.นาตาล 25-10-2561

4
ภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล สุคนธ์ปิยาคลินิกการพยาบาล อำเภอนาตาล

5
รายงานสารปนเปื้อนตลาดประชารัฐ อำเภอนาตาล พ.ค.61

6
คบส.2 ปี 2561 อำเภอนาตาล

7
ตอบ อาหารปลอดภัย(ซื้อวัตถุดิบครัวรพ.) รพ.นาตาล : ไม่มีครัว รพ. ยังไม่ได้ดำเนินการซื้อวัตถุดิบเองค่ะ

8
ตป.11 ประเมินตลาดประชารัฐ  (ตลาดสีเขียว รพ.นาตาล)

9
รายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/ตลาดสีเขียว รพ.นาตาล 2561

10
ภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล หทัยกานต์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (เปิดใหม่) อำเภอนาตาล

11
ส่งผลตรวจกระเช้าปีใหม่ 2561 อ.นาตาล

12
ภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล ร้านยา อำเภอนาตาล 2560

13
รูปภาพประกอบการตรวจสถานพยาบาล กชพรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ อ.นาตาล

14
รายงานสารปนเปื้อน อำเภอนาตาล 2560

15
ภาพประกอบการตรวจโรงงานน้ำแข็งไทเกอร์ไอซ์ อ.นาตาล

หน้า: [1] 2 3