แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - epi_ubon

หน้า: [1] 2 3 ... 24
1
สถานการณ์วัคซีน HPV ปี 2562

2
ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ปี 2562

3
form HPV ปี 61 ล่าสุด

4
แนวทางการรายงานและเฝ้าระวัง AEFI

5
การขยายคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ปี 62

6
ประชุม 1 มีค.62 (การดำเนินงาน EPI ปี 2562)

7
ตารางสรุปผลการรณรงค์ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่รายอำเภอ ค่ะ

8
เอกสารการประชุมงาน EPI วันที่ 29-30 พย.61 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แจ้งเครือข่ายหน่วยบริการในพื้นที่ทราบเพื่อปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะ

9
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562  ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ค่ะ

10
แผนปฏิบัติการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีนปี 2562 ค่ะ

11
 แบบฟอร์มสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัด (MEASLES)

12
สิ่งที่ส่งมาด้วย (คำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่)

13
คู่มือปฏิบัติงานโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน(ฉบับปรับปรุง)

14
form การรายงานวัคซีน HPV

15
เรียน... สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  และผุ้รับผิดชอบงานควบคุมโรค         
เรื่อง....ขอรายชื่อโรงเรียนประถม  เพื่อเชิญครูเข้าประชุม 26-27ธค.59   รร.เนวาด้า
          เพื่อ สคร.10อุบลราชธานี  จะเชิญครู ประถมเข้าประชุมเรื่องโรคติดต่อ การป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ  ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559   ณ. รร.เนวาด้า
เพื่อเป็นเครือข่าย ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข ในการดำเนินงานต่อไป  ขอได้ส่งข้อมูลมไปที่กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.อุบลราชธานี  ภายในวันที่ 6 ธันวาคม2559  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้
                                     ผู้ประสานงาน :   สุกํญญา  หะซะนี โทร.08-6602422

หน้า: [1] 2 3 ... 24