แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nonruesorn

หน้า: [1]
1
นนฤสรณ์ บุรมาถ เลขานุการคณะกรรมcfoเดชอุดม

5
รายชื่อผู้เข้าประชุมปรับแผนฯ

6
รายงานการประชุม CFO ด้านรายได้

8
รายงานการประชุมคณะกรรมการ CFO ด้านกำกับรายได้

9
๑. รายงานการประชุมทีม CFO กลาง
๒. รายงานการประชุมทีม CFO ด้านกำกับรายได้
๓. รายงานการประชุมทีม CFO ด้านกำกับรายจ่าย

10
จาก นนฤสรณ์ บุรมาถ เลขานุการ CFO

13
ส่งแผนการเงินการคลัง60 รพร.เดชอุดม

หน้า: [1]