แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ninjaepder

หน้า: [1] 2 3
1
สำหรับใครที่สำรองเงินก่อน เพื่อพาผู้สูงอายุ และจัดซุ้ม   เข้าร่วมกิจกิจกรรมในวันที่ 2 เมย 56  ที่ผ่านมา

เงินโอนเข้าพื้นที่แล้วนะคะ  ทำบันทึกข้อความเบิกเงินพร้อมแนบโครงการรากเทียมไปด้วยนะคะ

3
แบบฟอร์ตัวชี้วัดใหม่ ปี 56 ค่ะ

5
ผลงานฟันเทียมรายอำเภอปี 2555 จาก โปรแกรม E - claim 
กรณีคนไข้ที่ถูกปฎิเสธรับค่าชดเชย เอาไปให้งานประกัน รพ. แก้ไขเพื่อรับเงินชดเชย นะคะ

7
ด้วยศูนยอนามัยที่ 7 ขอข้อมูลชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินกิจกรรมด้านทันตะ
รบกวน ... ผู้รับผิดชอบงาน  กรอกข้อมูลให้ด้วยนะคะ  ส่งภายใน 20 ตุลาคม  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบบมา

8
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานสำรวจสภาวะทันตะ เข้าร่วมประชุม  ตัวแทน  รพ.1 คน  สสอ. 1 คน
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบนะคะ

9
การรายงานผลการให้บริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันและทันตกรรมประดิษฐ์ จากสปสช.
รายละเอียดตามที่แนบไฟล์มาด้วย

12
เอกสารประชุมประจำเดือน 11 พ.ค. 54  ณ ห้องประชุม 1 สสจ.อบ.

13
เรียน  ผู้ประสานงานการเก็บแบบสอบถามไม่กินหวานสำนักทันตฯ ทุกท่าน

กรุณาตรวจสอบการส่งเอกสาร ถ้ายังไม่ส่ง/ส่งไม่ครบ ขอให้ส่งภายในวันที่ 19 พ.ค. 54 นี้

ขอบคุณค่ะ
วัชรินทร์

14
เรียน  ผู้ประสานงานการเก็บแบบสอบถามไม่กินหวานสำนักทันตฯ ทุกท่าน

กรุณาตรวจสอบการส่งเอกสาร ถ้ายังไม่ส่ง/ส่งไม่ครบ ขอให้ส่งภายในวันที่ 19 พ.ค. 54 นี้

ขอบคุณค่ะ
วัชรินทร์

หน้า: [1] 2 3