แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Narongchai

หน้า: [1] 2 3
1
รายชื่อเจ้าหน้าที่สมัครจิตอาสา 904 โรงพยาบาลสิรินธร

2
แผนการเงินการคลังสิรินธร59

3
แผนการเงินการคลังสิรินธร ปรับ

4
ปรับแผนการเงินการคลัง สิรินธร 20/04/2558
1.ปรับรายรับ UC ตามประมาณการรายรับขั้นต่ำคงที่
2.ปรับลดตามจ่ายภายใน จว. รพ.สปส.
ภาพรวมขาดดุล 5,747,038.16 บ.

5
รายงานต่างด้าวงวด 3/57 รพ.สิรินธร

6
ส่งรายงาน 504 505 และ 400 โรงพยาบาลสิรินธรเดือนพฤศจิกายน56

7
ส่งรายงาน 504 505 และ 400 ตุลาคม56โรงพยาบาลสิรินธร ;)

8
ส่งรายงาน 504 505 และ 400 โรงพยาบาลสิรินธร กย56

9
รง.400,504,505 สิงหาคม 2556 รพ.สิรินธร

10
รง.400,504,505 รพ.สิรินธร ก.ค.2556

11
รง.400,504,505  รพ.สิรินธร มิ.ย.56

14
400,504,505 รพ.สิรินธร เดือนมีนาคม 2556

15
รายงาน 504 505 400 รพ.สิรินธร เดือนกุมภาพันธ์ 56

หน้า: [1] 2 3