แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ten_somRong

หน้า: 1 ... 4 5 [6]
76
รายงานการสำรวจสถานที่ผลิตเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ประเภทน้ำผลไม้)ในพื้นที่รับผิดชอบ ในสสอ.สำโรง  พบว่า  ไม่มี  สถานที่ดังกล่าว ค่ะ

77
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่และอสม.ที่เข้าอบรมครู กศน. อำเภอสำโรงครับ

                นายบดินทร์  ชาวตระการ  นักวิชาการสาธารณสุข   สสอสำโรง
                นายอเนชา   พันธ์วิไล      ประธาน อสม.ตำบลหนองไฮ

78
ประเมินตนเอง 6.7-6.8 สำโรง ให้งานพัฒนาครับ

79
รายชื่อ อสม.ดีเด่นและจำนวน อสม.รับเข็ม 10,20,30 ปี อำเภอสำโรง

80
รายงานผลการปฏิบัติงาน อสม.เดือนกุมภาพันธ์ 2554 อำเภอสำโรง

81
ส่งรายงาน  3S3D อำเภอสำโรง  วันที่ 4 เดือนมีนาคม 2554

82
แผนการอบรม อสม.อำเภอสำโรง ปี 54

83
ส่งรายงาน 3s.E1 สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กุมภาพันธ์ 54  สำโรง

84
ส่งรายชื่อ รพ.สต.ที่เข้าร่วมพัฒนามาตรฐานสุขศึกษา  อำเภอสำโรง

85
โครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและโครงการ KM สำโรง ส่งพี่เหน่งครับ

86
ส่งรายงาน 3s.E1 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มกราคม 54  สำโรง

หน้า: 1 ... 4 5 [6]