แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - figothai

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 12
31
แจ้งเลื่อนการอบรมวินัยสัญจร ปี2556

32
จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มงานนิติการ สนง.สสจ.อบ. จัดอบรมโครงการส่งเสริมวินัยและจริยธรรมสัญจรฯ ปี 56 ขึ้นในวันที่ 1-11 ก.ค. 2556 รวม 4 รุ่น
จึงเวียนหน่วยงานในสังกัด สนง.สสจ.อบ. คือ รพช./สสอ./รพ.สต. ทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามวันและสถานที่ดังกล่าวในรายละเอียด ที่ส่งมาด้วย 1-3

33
คำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

34
เงื่อนไขการออกจากราชการเพื่อรับเงินทดแทนกรณีข้าราชการป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

35
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายบุคลากรสาธารณสุข ฉบับที่ ๘ , ๙

36
ขอเสนอให้ฝ่ายสนับสนุนจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนรถเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ สสจ.อุบลฯ
เนื่องจากปัจจุุบันมีรถที่จอดภายในสสจ.จำนวนมาก หลาย ๆ คันจอดไม่ถูกที่ จอดขวางทางเข้าออกแล้วใส่เบรคมือ ทำให้รถที่จอดก่อนออกไม่ได้หรือจอดขวางประตูบ้านพักเจ้านาย จึงขอเสนอว่าฝ่ายสบส.สสจ.อุบลราชธานี ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ติดตามเจ้าของรถ ควรจะมีการจัดทำทะเบียนเจ้าของรถเพื่อจะได้โทรติดตามเจ้าของรถได้รวดเร็วมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ลำดับ    ยี่ห้อรถ    รถหมายเลขทะเบียน     ชื่อเจ้าของรถ     เบอร์โทรติดต่อ
ดังนี้
   

37
หากข้อความเข้าข่ายหมื่นประมาทหรือละเมิดผู้ใด ผู้ดูแลบอร์ดไม่ขอรับผิดชอบด้วยประการทั้งปวง

38
สสอ.นาจะหลวยส่งข้อมูล ลดหย่อนภาษี 56

39
ไฟล์อบรมสุนีย์ 4-5 มีนาคม 2556

40
ไฟล์อบรมสุนีย์ 4-5 มีนาคม 2556


ภัทรพล
ตรวจสอบภายในสสจ.อุบล

41
PCA เขื่องใน รอบ3
ขอส่งเป็นรอบๆเพื่อรักษาสิทธิ รพ.สต.นะคะ
                            ขอบคุณค่ะ
                           เกตุศิรินทร์
 

42
รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ / PCA เขื่องใน 2
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 10:46:19 AM »
PCA เขื่องใน 2

43
รับ/ส่งข้อมูล..งานสนับสนุนบริการ / PCA เขื่องใน
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2013, 09:23:25 AM »
PCA เขื่องใน

44
อ.เขื่องในส่งรายงาน อสม. เดือน ม.ค 255ุ6

45
ถึง สสอ.นาจะหลวย
ติดตามการส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 407 ของลูกข่ายด้วยค่ะ
ชุติม้ันต(รส)

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 12