แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - อุษณีย์

หน้า: 1 [2] 3 4 5
16
ส่งรายงานDenver 2  รพ.เดชอุดม

17
เรียน สาธารณสุขอำเภอโซน 4 ทุกแห่ง

             ขอส่งแผนการประกวดและเกณฑ์การประกวด สสอ./รพ.สต.ปี 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกประเมินของคณะกรรมการในวันที่ 22 เมษายน 2557

18
ส่งรายชื่อเข้าร่วมงานมหกรรมสุขภาพรับโลห์เกียรติบัตร สสอ.เดชอุดม

19
ส่งKPIฝ่ายส่งเสริม(เดือนมค.57)สสอ.เดชอุดม

20
ทะเบียนผู้พิการขาขาด อำเภอเดชอุดม ปี 2557คะ

21
ของส่งรายงานKPIเดือนตค.-ธค. สสอ.เดชอุดมคะ

22
ขอส่่งรายงานไตรมาส1ปีงบประมาณ 2557 สสอ.เดชอุดม

23
รายงานน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนรร.เขต สสอ.เดชอุดม(ส่งใหม่คะ)

24
รายงานน้ำหนัก ส่วนสูงนักเรียนรร.เขต สสอ.เดชอุดม

25
KPI ฝ่ายส่งเสริมฯ สสอ.เดชอุดม

26
ขอส่งเป้าหมายการดำเนินงานปีงบประมาณ2557 สสอ.เดชอุดม

27
ส่งรายงานIQ เดือนธันวาคม สสอ.เดชอุดม

28
รายชื่อบุคลากรใน สสจ.ร่วมประชุมโซน 4 ที่ภูเรือ ให้บุณฑริกค่ะ

29
ส่งรายงาน 400  สสอ.เดชอุดมเดือน กย.56

30
ส่งรายงาน 400  สสอ.เดชอุดม  เดือน กรกฎาคม 56

หน้า: 1 [2] 3 4 5