แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - shastri

หน้า: [1] 2 3
1
งานการเจ้าหน้าที่ / Re: เข้าเวปไม่ได้
« เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 03:08:40 PM »
ตอนนี้คงเข้าได้แล้วนะครับ (หลายวันแล้ว)

สังเกตุดูว่า หาก www.phoubon.in.th ล่ม

uploadfile ก็ล่มด้วย ทำให้ระบบงานอื่นๆ รวมถึงเว็บสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

พลอยเป็นไปด้วย เหมือน Domino เลย

2
ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ สธ 0201.032/ว 29 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555

http://203.157.19.94/person/vian/government/2555/เธง29_เธกเธ„55เน‚เธ„เธฃเธ‡เธชเธฃเน‰เธฒเธ‡เธ เธนเธกเธดเธ เธฒเธ„.pdf

สังเขปคือ

โดย อ.ก.พ.กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2554

สาระสำคัญเกี่ยวกับ รพ.สต. (ข้อ 4.) คือแบ่งเป็น 3 ขนาด - - - SML (รายละเอียด click or copy link -->)

ทั้งนี้ สาระสำคัญในการทบทวนโครงสร้าง (ซึ่งอาจเป็นความหวัง ?) ข้อ 2. มีว่า

"...ส่วนการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.กำหนด ตามหนังสือ (เวียน)

สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำลังทบทวนร่วมกับ ก.พ. ..."

ท้ายหนังสือแจ้งว่า

"...การจัดอัตรากำลังตามโครงสร้าง คาดว่าจะให้มีผลประมาณวันที่ 1 เมษายน 2555 ..."

หมายความว่า หน.สอ.เดิม (ถูกระบุไว้ในโครงสร้างฯ-กรอบอัตรากำลัง) ไม่ว่ามาจากสายงานใด (จพง./นวก.)

จากคำสั่ง "ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สต."

เมื่อมีการจัดคนเข้าตำแหน่งและสายงานตามโครงสร้างฯ ใหม่ เหมือนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551

ต้องได้ใช้ wording "ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต." แน่นอน !!! ส่วนตำแหน่งสายงานอื่น อาจได้ "รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต."

หรือผมจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเอง? หากท่านใดศึกษาแนวทางแล้ว โปรดมาแลกเปลี่ยนทัศนะกันได้

เห็นต่าง แต่ไม่แตกแยกครับ

3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและสนับสนุนการพัฒนา รพ.สต.ปี 2554 (2ครั้ง/เดือน จำนวน 6 ครั้ง)
 
- รพ.สต.หนองบัวอารี  ต.นาห่อม  อ.ทุ่งศรีอุดม ครั้งที่ 5/2554 และ 6/2554

[ส่งครั้งที่ 1 ที่ mail หนูเหน่งกับพี่อั๋น (Gmail - Hotmail) เมื่อ 30-01-55]

4
นางดาวเรือง  กรุณา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.สต.หนองบัวอารี  ต.นาห่อม  อ.ทุ่งศรีอุดม

5
นี่พอจะเป็นคำตอบได้บ้างมั้ยครับ?

6
ที่ สธ 0201.032/ว 295 ลว.9 ธ.ค.2554 สำหรับท่านที่ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ

7
ขอบคุณทั่น ผช.โขงเจียม/ทั่น ผอ.รพ.สต.ทางเขื่องใน

file เงินบำรุงฯ ผมมีนานแล้ว

แต่ไม่มี file ก่อหนี้ฯ ของจังหวัด

มีแต่เอกสารที่แจก/รูปเล่ม ตอนอบรมที่จังหวัด (อุบลอินเตอร์-เนวาด้า)/โซน

ใน CD ก็ไม่มี file ที่ว่า...

ความเห็น (ส่วนตัว) ของผมคือ ในเมื่อให้อำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและ

ให้อำนาจในการก่อหนี้ผูกพันเป็นวงเงินเดียวกัน

เพราะฉะนั้น อำนาจในการอนุมัติเงินยืม ก็ควรเท่ากันด้วย

จะได้เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องต้องกัน

9
ทราบว่า ขณะนี้มีการแก้ไขอำนาจการขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันของ ผอ.รพ.สต./หน.สอ. ของ จ.อุบลฯ

จากเดิมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เท่ากับอำนาจการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำรุง

เท็จ-จริงเป็นประการใด ขอหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ

10
ถ้าเป็น FB ผมกด Like ให้เลย

บุคลิกภาพอย่าง จขกท.นี้ เรียกว่า Perfect Melancholy

(อ้างจากหนังสือ Personality Plus)

เยี่ยมมากครับ

11
หลักสูตรนี้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ หน.สอ.ที่ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพ.สต.ตามคำสั่งกระทรวง

ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองอีกระดับ โดยไม่ต้องรอโควตาหลักสูตร ผบต.ที่รับได้น้อย เนื่องจากเป็นหลักสูตรระยะสั้น 10 วัน และ CUP Board ส่วนใหญ่ ได้กันเงินงบประมาณในส่วนของงบ PP Express ในแผนปฏิบัติการของแต่ละเครือข่ายบริการสุขภาพ ไว้สำหรับการอบรมนี้แล้ว ไม่ได้ใช้งบกลางของจังหวัดอุดหนุนแต่อย่างใด

และไม่ได้ซ้ำซ้อนกับการอบรมที่จัดขึ้นที่ ศอข.โดยเขต 13 "ศรีโสธรเจริญราชธานี" ด้วย เนื่องจากนั่นเป็นการอบรม

"ผู้ปฏิบัติงาน" ทุกคนใน รพ.สต.ระยะเวลาเพียง 3 วัน ไม่ได้เป็นการอบรม "ผู้บริหาร" รพ.สต.

แต่หลักสูตรนี้ จัดโดย สบช.เองและให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการของแต่ละจังหวัด กับทั้งกระทรวงให้โควตามากถึง 62 ราย หากไม่ส่งเลยจะเป็นการเสียโควตาให้จังหวัดอื่น และเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองของ ผอ.รพ.สต.จังหวัดอุบลฯ ในภาพรวมด้วย

ขอได้โปรดพิจารณาทบทวนด้วย

ขอบคุณครับ

12
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

กรุณาชี้แจงด้วยว่า

เหตุผลสำคัญที่ท่าน นพ.สสจ.พิจารณาไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผอ.รพ.สต.รุ่นที่ 2 นั้นเป็นเพราะเหตุใด

เนื่องจากหลักสูตรนี้ กระทรวงให้โควตา จ.อุบลฯ มากถึง 62 โควตา และพึ่งเปิดอบรมเป็นรุ่นที่ 2

รุ่นแรกนั้น ปรากฏว่ามีการแจ้งให้เข้าอบรมเพิ่มเติมถึง 10 ครั้ง เนื่องจากเป็นนโยบายไทยเข้มแข็งของรัฐบาล

และก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดย วนส.ไปแล้วด้วย ก่อนเปิดรุ่นที่ 2

ความสำคัญของหลักสูตรนี้ ถือเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา สอ.เป็น รพ.สต.

โดยเป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารเฉพาะตำแหน่ง และสามารถทำให้ ผอ.รพ.สต.ได้มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร เนื่องจาก

หลักสูตรมาตรฐานทางการบริหาร คือ หลักสูตร ผบต. นั้น กระทรวงให้โควตามาน้อย ไม่สามารถจัดการอบรม หน.สอ.

ที่เป็น ผอ.รพ.สต.ได้ทุกคน

13
ผมเห็นด้วยกับท่านเภสัชฯ ครับ

แต่คงจะไม่เป็นการบีบบังคับหรือเพิ่มภาระให้กับท่าน นพ.สสจ.นะ

ในหลักการเป็นเรื่องที่ดี

หากสหกรณ์ฯ จะชิงลงมือตอนนี้ ท่าน จขกท.จะว่าอย่างไร


14
ประกาศข่าวทั่วไป / แบบใบเสร็จรับเงิน รพ.สต.
« เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2010, 02:19:21 PM »
หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.025.12/ว.250 ลว.10 พ.ย.2553

15
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2692/2553 

เรื่อง  มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553

ที่นี่ครับ

อ้างอิงจาก http://www.anamairongtati.com/pdf/RPST_mopamnatanumut.PDF

หน้า: [1] 2 3