แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ssj08

หน้า: [1] 2 3 ... 43
1
วาระ
1. การโยกย้ายเภสัชกร
2.การดูแลผู้ป่วยสมาธิสั้น
3.การเบิกจ่ายยา rabbie vaccine
4.ranking
5.นโยบาย

3
เรียน คบส.อำเภอทุกท่าน

ขอส่งหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือตรวจเฝ้าระวังอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
รายละเอียดแบบฟอร์มรายงานตามไฟล์แนบ และขอให้ส่งผลงานภายใน 5 มค 63

5
เรียน คบส.อำเภอ ทุกท่าน

คบส.ขอส่งผลตรวจวิเคราะห์ผักในโรงครัวโรงพยาบาล ประจำเดือน พ.ย.62 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

6
เรียน คบส.อำเภอ ทุกท่าน

กลุ่มงาน คบส.ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์ผักในโรงครัว รพ. ประจำเดือน ต.ค.62 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เพื่อทราบ

7
เรียน คบส.อำเภอทุกท่าน

ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ผักและอาหารสดในโรงพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

10
เรียน คบส.รพ.ทุกท่าน

สสจ.ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน จากโรงครัว รพ ตั้งแต่เดือน พ.ย.61-มิ.ย.62 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

11
กลุ่มงานคบส.ขอความร่วมมือในการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างอาหาร

12
เรียน จนท. คบส. ทุกท่าน

       ตามที่ สสจ.ได้แจ้งเวียนให้ทุกอำเภอ ดำเนินการเก็บตัวอย่างผัก
จากโรงครัว รพ. /ร้านค้าใน รพ./ ตลาดเขียวใน รพ. ส่งตรวจวิเคราะห์
ตามวันที่กำหนด นั้น สสจ. ขอแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ รายละเอียด
ตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ ผลตรวจวิเคราะห์เดือน สค อยู่ระหว่างรอผล

14
ข้อมูล สถานพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี แยกตามรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

15
สสจ อุบล ขอความร่วมมือจาก จนท ที่รับผิดชอบงาน คบส ใน รพ สสอ ตรวจ ร้านขายยา สถานพยาบาล สถานที่ผลิต นำเข้าอาหาร ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2561

หน้า: [1] 2 3 ... 43