แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - ssj08

หน้า: 1 ... 40 41 [42] 43
616
สถานที่ผลิตตามเกณฑ์จีเอ็มพี

617
แบบฟอร์มแจ้งเลิกสถานพยาบาล

618
สสอ.เดช ขอมา

619
แบบฟอร์มสมัคร อย.น้อย ดรงเรียนที่เข้าประกวดต้องส่งทุกโรงเรียน

620
ขอให้ทุก คปสอ  ดำเนินการตรวจสอบโฆษณาและส่งผลการตรวจสอบที่สงสัยว่าไม่ถูกต้องเดือนละ 1 ครั้ง   เป้าหมาย  อย่างน้อย 4ครั้ง

622
ขอให้อำเภอเมือง  ตระการ พิบูล  วาริน และเดช   รีบส่งใบยืมเงินด่วน

623
แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

624
   เนื่องจากเดือน กรกฎาคม  ผู้ตรวจราชการเขต  13 จะตรวจราชการ  รอบ  2  จึงขอข้อมูลด่วน  ส่งภายในวันที่  12  กรกฎาคม ข้อมูลตั้งแต่  ตค.52- 30 มิย. 53
1.รายงานตรวจราชการ  บางรพ.ยังไม่เคยลงข้อมูล  มูลค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด  มูลค่าซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาทั้งหมด  ขอให้เพิ่มมาด้วย  พอดีสรุปข้อมูลยังไม่เสร็จ  จึงยังไม่ทราบว่ารพ.ไหนส่งถึงเดือนไหนแล้ว  ถ้ารพ.รู้ตัวก็ส่งเพิ่ม  ถ้าสรุปเสร็จจะส่งให้ดูวันอาทิตย์/วันจันทร์
2.รายงานคงคลัง  ED NED  ตามไฟล์แนบ  หน้าที่ 1 จะมีข้อมูลเดิม  หน้า 2  ขอข้อมูลยา  หน้า  3  ขอข้อมูลเวชภัณฑ์มิใช่ยา  ถ้าทำยาเสร็จ  รบกวนส่งยาก่อนเลย
3. รายงานการจัดซื้อยาร่วมเขต  ที่มีจำนวนที่ซื้อ  มูลค่าที่ซื้อ
                                             Thank you
เรื่องอื่นๆ
1.นิเทศผสมผสาน  เปลี่ยนรูปแบบ   โซน 1   วันที่  10 สค.         โซน 2  วันที่  11  สค.
                                            โซน 3  วันที่  17  สค.        โซน 4  วันที่   18 สค.
2.จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่กิจตรงวิลล์  อุบล  วันที่  15-16 กค.  อาจจะเชิญเภสัชกรรพช.บางท่านเข้าร่วม
                             

625
ทำเนียบเภสัช

626
แบบตรวจ คบส.1และคบส2 ปี2553

627
ขอเลื่อนการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาไปเป็นช่วง กรกฎาคม 2553

628
        ส่งเกมส์ทศกัณฑ์ให้ตามที่คุณวันชัย  สสอ.สิรินธรขอมา

629
แบบสรุปยาคืนสัปดาห์เภสัช

630
กำหนดการรณรงค์จัดฟันแฟชั่น  7-8  มิย. 2553

หน้า: 1 ... 40 41 [42] 43