แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Prakrong

หน้า: 1 [2] 3 4
16
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการการจัดการความรู้นำสู่งานวิจัย  สสอ.น้ำขุ่น

นางสาวประครอง คำงาม  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

17
รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ก.พ.57 อ.น้ำขุ่นค่ะ

18
ข้อมูลผู้มารับบริการทับหม้อเกลือ อ.น้ำขุ่น ค่ะ

19
ส่งแบบตรวจราชการ และรายงานเดือนแผนไทย กพ 57 อ.น้ำขุ่นค่ะ

20
ส่ง SOP ะล Job Description รพ.น้ำขุ่น ให้เภสัชนกค่ะ

21
แจ้งแก้ไข เลข 13 หลัก และชื่อ ผู้ให้บริการ รพ.สต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่นค่ะ

22
รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ม.ค.57 อ.น้ำขุ่นค่ะ

23
รายงานแพทย์แผนไทย ตค56-มค 57 แก้ไขใหม่ อ.น้ำขุ่น ค่ะ

24
รายงานสารปนเปื้อน มค 57 อ.น้ำขุ่น ค่ะ

25
ส่งรายงาน 506 สสอ.น้ำขุ่น 30 มค 57

26
 รายงานมูลค่าการใช้ยาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันเดือนมกราคม อ.น้ำขุ่น

27
รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ธ.ค.56 อ.น้ำขุ่นค่ะ

28
รายงานแพทย์แผนไทย ธค 56 อ.น้ำขุน ค่ะ

29
รายงานสารปนเปื้อน เดือนธันวาคม อ.น้ำขุ่น ค่ะ

30
รายงานมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน เดือนธันวาคม สสอ.น้ำขุ่น ค่ะ

หน้า: 1 [2] 3 4