แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 24
Filename Downloads ข้อความ Posted
สเปค 13 รายการ 22 หน่วย.pdf 128 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน13รายการ 22 หน่วย ธันวาคม 13, 2017, 05:56:51 PM
สเปคระบบเครือข่าย.pdf 77 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์1 ระบบ พฤศจิกายน 12, 2018, 06:11:01 PM
ครุภัณฑ์ 13 รายการ82 หน่วย.pdf 72 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
ประกาศเชิญชวน ระบบโสตทัศนูปกรณ์.pdf 62 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมขนาดใหญ่ 2 ระบบ ตุลาคม 16, 2018, 07:06:33 PM
ครุภัณฑ์ 13 รายการ82 หน่วย.pdf 62 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ธันวาคม 08, 2017, 11:27:01 AM
สเปคระบบโสต.pdf 61 ประกวดราคาจัดซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวน 2 ระบบ พฤศจิกายน 12, 2018, 11:00:03 PM
ประกาศประกวดราคา 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พฤษภาคม 16, 2018, 02:34:53 PM
ประกาศเชิญชวน 13รายการ 82หน่วย.pdf 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
ประกาศผู้ชนะ.pdf 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 4หน่วย มิถุนายน 05, 2018, 04:12:51 PM
ครุภัณฑ์การแพทย์ (บริการ).pdf 55 แผนการจัดซื้อประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ(หน่วยบริการ) กันยายน 28, 2017, 10:12:13 AM
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.9รายการ.pdf 54 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ พฤศจิกายน 06, 2018, 06:36:54 PM
สเปค 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 53 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พฤษภาคม 16, 2018, 02:34:53 PM
แบบ ปปช แอร์.pdf 52 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ ตุลาคม 20, 2017, 05:52:59 PM
เอกสารประกวดฯ 13 รายการ 82หน่วย.pdf 51 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
สเปคระบบโสต.pdf 50 ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมขนาดใหญ่ 2 ระบบ ตุลาคม 16, 2018, 07:06:33 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 24