แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 24
Filename Downloads ข้อความ Posted
ไตรมาส 3.pdf 14 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่3) กรกฎาคม 18, 2019, 08:40:04 AM
โปรเจคเตอร์.pdf 47 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พศ.2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร์ กันยายน 28, 2017, 02:14:13 PM
แผนยูนิต.pdf 16 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 2 เครื่อง สิงหาคม 24, 2018, 06:25:20 PM
แผนจัดซื้อแอร์.pdf 36 ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขว ธันวาคม 07, 2017, 09:17:48 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.61.pdf 25 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑ กันยายน 28, 2017, 10:16:26 AM
แบบสรุปผลการประมาณราคา 17-4-62.pdf 36 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ปี 61.pdf 24 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น สิงหาคม 17, 2018, 11:59:08 AM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์.pdf 27 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลเก็บตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบผลิตฯ ธันวาคม 03, 2018, 10:18:31 AM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจ้างทำปฎิิทิน ปี 61.pdf 26 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อ-จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 04, 2018, 03:42:56 PM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน.pdf 24 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กันยายน 27, 2018, 10:11:05 PM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ.pdf 30 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อ-จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 04, 2018, 03:42:56 PM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจัดจ้างทำเวทีและบูธ งานไอโอดีน.pdf 30 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อ-จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 04, 2018, 03:42:56 PM
แบบ.pdf 20 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
แบบ หน้า 7-9.pdf 18 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 7-8 สสอ.ตาลสุม ตุลาคม 08, 2018, 09:25:32 PM
แบบ หน้า 7-9.pdf 19 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก 7-8 สสอ.โขงเจียม ตุลาคม 08, 2018, 09:34:26 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 24