แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 21
Filename Downloads ข้อความ Posted
.pdf 41 จ้างพิมพ์สมุดคู่มือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีตกลงราคา พฤษภาคม 11, 2017, 11:32:29 AM
.pdf 40 จ้างพิมพ์สมุดคู่มือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีตกลงราคา พฤษภาคม 11, 2017, 11:32:29 AM
ปปช.pdf 31 จ้างพิมพ์สมุดคู่มือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีตกลงราคา พฤษภาคม 11, 2017, 11:32:29 AM
แบบ ปปช.pdf 43 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของหน่วยบริการ โดยวิธีตกลงราคา พฤษภาคม 11, 2017, 11:34:16 AM
สเปคใบเสร็จ.pdf 41 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของหน่วยบริการ โดยวิธีตกลงราคา พฤษภาคม 11, 2017, 11:34:16 AM
จ้างพิมพ์ใบเสร็จ.pdf 43 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของหน่วยบริการ โดยวิธีตกลงราคา พฤษภาคม 11, 2017, 11:34:16 AM
เอกสารสอบราคา.pdf 31 สอบราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าฯ สิงหาคม 22, 2017, 06:37:08 PM
1.แบบ ปปช.pdf 33 สอบราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าฯ สิงหาคม 22, 2017, 06:37:08 PM
ประกาศ.pdf 38 สอบราคาจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้าฯ สิงหาคม 22, 2017, 06:37:08 PM
ครุภัณฑ์การแพทย์ (บริการ).pdf 52 แผนการจัดซื้อประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ(หน่วยบริการ) กันยายน 28, 2017, 10:12:13 AM
ครุภัณฑ์การแพทย์(PCC).pdf 46 จัดซื้อประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ(บูรณาการ) กันยายน 28, 2017, 10:14:31 AM
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.61.pdf 22 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑ กันยายน 28, 2017, 10:16:26 AM
รถตู้.pdf 36 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) กันยายน 28, 2017, 10:19:17 AM
เครื่องปรับอากาศ.pdf 34 แผนการจัดซื้อประจำปีงปม.พ.ศ.2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กันยายน 28, 2017, 10:23:27 AM
โปรเจคเตอร์.pdf 44 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พศ.2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร์ กันยายน 28, 2017, 02:14:13 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 21