แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 22
Filename Downloads ข้อความ Posted
สแกน0015.pdf 12 ร่างประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ฯ มิถุนายน 06, 2019, 08:50:58 PM
สแกน0014.pdf 12 ร่างประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ฯ มิถุนายน 06, 2019, 08:50:58 PM
ชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก.pdf 13 ร่างประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ฯ มิถุนายน 06, 2019, 08:50:58 PM
2.แบบ ปปช จัดซื้ออุปกรณ์สาธิตประเมิน.pdf 11 ร่างประกวดราคาการซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ฯ มิถุนายน 06, 2019, 08:50:58 PM
ประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf 24 ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พฤษภาคม 27, 2019, 04:17:10 PM
ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ 1รายการ.pdf 12 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ พฤษภาคม 27, 2019, 03:58:30 PM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะ คอมฯ9รายการ.pdf 15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9รายการ พฤษภาคม 27, 2019, 03:57:10 PM
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf 18 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พฤษภาคม 17, 2019, 11:01:51 PM
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf 24 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พฤษภาคม 17, 2019, 06:07:53 PM
แบบสรุปผลการประมาณราคา 17-4-62.pdf 32 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
ข้อกำหนดขอบเขตงาน-1-13.pdf 21 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
ข้อกำหนดขอบเขตงาน-14-25.pdf 20 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
แบบ.pdf 19 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
ประกาศเผยแพร่แผน-ระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2.pdf 24 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เมษายน 10, 2019, 05:02:59 PM
สแกน0004.pdf 21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ เมษายน 10, 2019, 02:36:15 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 22