แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 21
Filename Downloads ข้อความ Posted
แบบ.pdf 11 ราคากลางโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ระบบ เมษายน 18, 2019, 11:44:27 AM
ประกาศเผยแพร่แผน-ระบบบำบัดน้ำเสีย ครั้งที่ 2.pdf 14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เมษายน 10, 2019, 05:02:59 PM
สแกน0004.pdf 14 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ เมษายน 10, 2019, 02:36:15 PM
ประกาศยกเลิกการประกวดราคา.pdf 13 ประกาศยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พิบูลมังสาหาร เมษายน 05, 2019, 10:03:02 PM
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 9 รายการ.pdf 14 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เมษายน 05, 2019, 05:31:41 PM
แบบ ปปช.pdf 15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เมษายน 05, 2019, 05:31:41 PM
ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมฯ9รายการ.pdf 11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เมษายน 05, 2019, 05:31:41 PM
ประกาศแผน ครั้งที่ 2.pdf 15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เมษายน 03, 2019, 12:08:34 PM
สแกน.pdf 9 ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีนาคม 25, 2019, 04:19:16 PM
แบบ ปปช.pdf 10 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9รายการ มีนาคม 22, 2019, 06:25:21 PM
ร่างประกาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ.pdf 10 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9รายการ มีนาคม 22, 2019, 06:25:21 PM
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 9 รายการ.pdf 10 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์9รายการ มีนาคม 22, 2019, 06:25:21 PM
ผู้ชนะ AED.pdf 10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) 6เครื่อง มีนาคม 20, 2019, 11:31:18 PM
ผู้ชนะเครื่องผลิตออกซิเจน.pdf 21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด10ลิตร 44เครื่อง มีนาคม 20, 2019, 06:55:24 PM
ผู้ชนะเครื่องปั่นฮีมาโตคริต.pdf 15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปั่นฮีมาโตคริต22เคร่ือง มีนาคม 20, 2019, 06:53:38 PM
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 21