แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: 1 ... 19 20 [21] 22 23
Filename Downloads ข้อความ Posted
แบบฟอร์มแนบราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ.pdf 30 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อ-จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 04, 2018, 03:42:56 PM
แบบฟอร์มแนบราคากลางจ้างทำปฎิิทิน ปี 61.pdf 26 เปิดเผยราคากลางจัดซื้อ-จ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กรกฎาคม 04, 2018, 03:42:56 PM
ประกาศผู้ชนะ.pdf 57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 4หน่วย มิถุนายน 05, 2018, 04:12:51 PM
ขายทอดอาคารสสจ..pdf 45 ประกาศขายทอดตลาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) พฤษภาคม 23, 2018, 06:03:19 PM
สเปค 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 53 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พฤษภาคม 16, 2018, 02:34:53 PM
ประกาศประกวดราคา 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ์การแพทย์3รายการ4หน่วยโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พฤษภาคม 16, 2018, 02:34:53 PM
รายงาน ขสร161 สญ.pdf 32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 พฤษภาคม 10, 2018, 05:56:41 PM
สเปค 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 43 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
ร่างประกาศ 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 35 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
ร่างเอกสาร 3 รายการ 4 หน่วย.pdf 31 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
แบบ ปปช.pdf 28 เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ พฤษภาคม 09, 2018, 06:16:05 PM
Doc - Page 1.pdf 38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างอาคารสำนักงาน สสจ.อบ. มีนาคม 21, 2018, 05:24:57 PM
ประกาศเชิญชวน 13รายการ 82หน่วย.pdf 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
เอกสารประกวดฯ 13 รายการ 82หน่วย.pdf 51 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
ครุภัณฑ์ 13 รายการ82 หน่วย.pdf 72 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ 82 หน่วย ธันวาคม 29, 2017, 05:05:55 PM
หน้า: 1 ... 19 20 [21] 22 23