แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - nipatsanan

หน้า: [1] 2 3 ... 24
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งปม.61.pdf 25 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑ กันยายน 28, 2017, 10:16:26 AM
ครุภัณฑ์การแพทย์ (บริการ).pdf 55 แผนการจัดซื้อประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์13รายการ(หน่วยบริการ) กันยายน 28, 2017, 10:12:13 AM
เครื่องปรับอากาศ.pdf 37 แผนการจัดซื้อประจำปีงปม.พ.ศ.2561จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กันยายน 28, 2017, 10:23:27 AM
โปรเจคเตอร์.pdf 47 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พศ.2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร์ กันยายน 28, 2017, 02:14:13 PM
รถยนต์ 2 คัน.pdf 45 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พศ.2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กันยายน 28, 2017, 02:14:53 PM
รถตู้.pdf 39 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงปม.พ.ศ.๒๕๖๑ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) กันยายน 28, 2017, 10:19:17 AM
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf 32 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตุลาคม 30, 2018, 11:31:11 AM
รถพยาบาล.pdf 22 เผยแพร่แผนจัดซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 3 คัน สิงหาคม 24, 2018, 06:24:18 PM
ระบบโสตทัศนุปกรณ์.pdf 22 เผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมขนาดใหญ่ จำนวน 2 ระบบ สิงหาคม 24, 2018, 06:20:51 PM
ระบบเครือข่าย.pdf 23 เผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ สิงหาคม 24, 2018, 06:18:54 PM
ติดตั้ง CCTV.pdf 25 เผยแพร่แผนการจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ระบบ สิงหาคม 24, 2018, 06:21:30 PM
เครื่องตรวจอวัยวะภายใน.pdf 24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัว สิงหาคม 24, 2018, 06:28:58 PM
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf 24 เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า400กิโลวัตต์จำนวน 1 เครื่อง สิงหาคม 24, 2018, 06:27:15 PM
รถจักรยานยนต์.pdf 22 เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 5 คัน สิงหาคม 24, 2018, 06:26:05 PM
แผนยูนิต.pdf 17 เผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) จำนวน 2 เครื่อง สิงหาคม 24, 2018, 06:25:20 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 24