แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - inn

หน้า: 1 [2] 3
16
407 รพ.น้ำยืน-4 เม.ย.56

17
407 รพ.น้ำยืน 28 มี.ค.56-ส่งใหม่

18
แผน cfo ต.ค.-ก.พ.56 รพ.น้ำยืน

19
แผน 3 แผน-รพ.น้ำยืน-ส่งใหม่

20
แผน 3 แผน-รพ.น้ำยืน

21
แผน cfo ต.ค.-ม.ค.56 รพ.น้ำยืน

22
แผน cfo ต.ค.-ธ.ค.55 รพ.น้ำยืน-ส่งใหม่

23
ติดตามแผน cfo ต.ค.-ธ.ค.55 รพ.น้ำยืน

24
แผน cfo ต.ค.-พ.ย.55 รพ.น้ำยืน-ส่งใหม่

25
แผน cfo ต.ค.-พ.ย.55 รพ.น้ำยืน

26
แผน cfo ต.ค.54-ก.ย.55-รพ.น้ำยืน-ส่งใหม่(แก้ไขยอดหนี้คงเหลือ)

27
ส่งเมลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำยืน

1. งานการเงิน 0810623530 (นส.นวลจันทร์  บุญเจือ)
    Jazzy_keth@hotmail.com
    nuany_44@hotmail.com

2. หน.ฝ่ายการการพยาบาล  0817605865 (นางสุวลี  พุทธเทศก์)
    suvalee_lek@hotmail.com


 

28
แจ้งอัตรากำลังการจัดเวร รพ.น้ำยืน

29
-ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการก่อสร้างต่อเติมห้องทำงานฝ่ายบริหาร รพ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
-ประสอบราคาจ้างเหมาบริการถมดินพร้อมเกลี่ยผิวดิน  รพ.น้ำยืน จ.อุบล

30
1. นส.จิรัชยา  ลาภมูล
2. นางสมพร  กลิ่นพิกุล
3. นางปราณปรียา  แก้วคำสอน

หน้า: 1 [2] 3