แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Neng_hss

หน้า: 1 ... 7 8 [9]
121
เรียน  ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ/รพ.สต. ที่เคารพ 
แนวทางการดำเนินงาน รพ.สต.ปี 54  มีกรอบการดำเนินงานตามที่ Upload  มานี้
และขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 พ.ย. 53  เวลา 09.00 น.ณห้องประชุม 1 สสจ.อบ.นะคะ :) :) :)

122
เรียนผู้รับผิดชอบงานที่เคารพ  นู๋เหน่งรบกวนเชคข้อมูลให้อีกครั้งนะคะและให้
ผอ.รพสต.ลงนาม

123
ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกอำเภอถ่ายทอดแนวนโยบายการพัฒนา รพ.สต. ปี 2554  ให้ทราบโดยทั่วกัน

124
เรียน สสอ.ทุกแห่ง

ด้วย สสจ.อบ. จะได้จัดทำปฏิทินสาธารณสุข ปี 54 จึงขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ,หมายเลขโทรศัพท์ และที่ตั้งของสถานบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรูปเล่มปฏิทิน รายละเอียดดาวน์โหลดได้ที่นี่

และขอให้นำส่งข้อมูลคืนให้กับ สสจ.อบ. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2553
ทาง E-mail : hss_ubon@hotmail.com


ปล.อำเภอใดส่งแล้วแจ้งทาง post ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 ;D ;D ;D

125
ขอความร่วมมือ สสอ. ทุกแห่ง คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพดีเด่นตามคุณสมบัติที่แนบมาพร้อมนี้ส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2553

126
เรียนผู้รับผิดชอบงานอำเภอเมือง เขื่องในและเดชอุดม
สป.รพ.สต.ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประเมินตนเองของสถานบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน รพสต.  เพื่อประกอบการประชุมในต้นเดือนตุลาคม
(วัน เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ) และส่งภายในวันที่  6 ตุลาคม  2553
 :) :) :) ขอบพระคุณมากค่ะ  :) :) :)

127
เรียนผู้รับผิดชอบงานที่เคารพ
กระทรวงต้องการความก้าวหน้าของการดำเนินงาน PCA อย่างเร่งด่วน
ดังนั้น  สสจ.จึงขอรบกวนผู้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.ตอบรายงานความก้าวหน้าตามไฟล์ที่แนบมาส่งภายในวันที่ 7 ตุลาคม  2553
2.รายงานลักษณะสำคัญขององค์กร(หมวดP) การดำเนินงานหมวด 3 และหมวดที่ 6(6.1.1,6.1.2)
ตามรายละเอียดเล่มสีฟ้า(เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ:PCA) ส่งภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553
หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ นิฤมล  กมุทชาติ โทร 089-8443746 หรือ โทรศัพท์/โทรสาร 045-261864
ขอบคุณค่ะ :) :) :)

128
รบกวนสำรวจข้อมูล รพ.สต.เพื่อวางแผนในการดำเนินงานปี 2554 นะคะ  โดยจะประกอบด้วย ฟอร์มที่ 1 และฟอร์มที่ 2  รบกวนส่งภายในวันที่ 24 กันยายน  2553  นะคะ  และขอโทษด้วยที่ต้องให้ส่งเร็วเนื่องจากว่ากระทรวงเพิ่งส่ง Mail มาขอข้อมูลนะคะ เมื่อคืนนี้(21กันยายน 2554) อย่างว่ากันน้าค้า :( :( :([/color]

129
รบกวนตำบลจัดการสุขภาพ เป้าหมายปี 52-53 ดำเนินการส่งรายงานด่วนค่ะ  แบบฟอร์มตามที่แนบมาพร้อมนี้  รบกวนส่งวันที่ 7 กันยายน  2553 นะคะ

130
เหน่งส่งตัวอย่างโครงการให้แม่ตุ่มนะคะ  ขอโทษที่ส่งให้ช้าค่ะ

131
ขอเชิญทุกอำเภอ ส่งผลงานเด่น/นวัตกรรม/Best Practice อย่างน้อยอำเภอละ 1เรื่อง  ตามรายละเอียดในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้  และขอเพิ่มเติมรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้  คือ
    1.ชื่อเรื่อง  และความเป็นมา/ความสำคัญของปัญหา
    2.วัตถุประสงค์
    3.เครื่องชี้วัด 
    4.วิธีการดำเนินการ 
    5.สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนา
    6.บทเรียน/ความภาคภูมิใจ
    7.ข้อเสนอแนะ
ส่งให้กลุ่มงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่  9 สิงหาคม 2553  เพื่อจัดส่งให้  สปสช  ต่อไป  ค่ะ :) :) 

132
สรุปบทเรียน PCA เขต 13 รบกวนหัวหน้าศิริวิทย์  ปรับปรุงให้อีกครั้งนะคะ

133
ขอให้สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกแห่งดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อรับงบตามหลักเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ(OnTop Payment)นะคะ

134
ขอให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งดาวน์โหลดร่างเกณฑ์การประกวดสถานีอนามัยเพื่อดำเนินการคัดเลือกสถานีอนามัยดีเด่นภายในโซนประจำปี 2553 ค่ะ

หน้า: 1 ... 7 8 [9]